Ve společnosti CooperVision podnikáme kroky k udržitelnějšímu provozu a distribuci, kde je to možné. Snažíme se omezit odpad a zbytečné obaly a tím snížit náš dopad na životní prostředí.

Prostřednictvím našeho seriálu o inovátorech v oblasti udržitelnosti Sustainability Innovator se podělíme o příběhy lidí na nejrůznějších pozicích v naší globální organizaci, kteří přispívají k našemu ekologicky udržitelnému úsilí ve velkém i malém měřítku.

PLAST

Naše týmy ve společnosti CooperVision podnikají kroky ke snížení plastové stopy.*2,3 Tím, že zkoumáme způsoby, jak změnit metodu výroby plastů a zabránit jejich úniku do přírody,†4 měníme představy o tom, co je s plasty možné. 

Seznamte se s některými myšlenkami, které za touto prací stojí, a podívejte se, co nás inspiruje k tomu, abychom se vyvíjeli směrem k lepší budoucnosti. 

Získali jsme řadu ocenění za naši trvalou oddanost udržitelnosti na mnoha místech, kde působíme – od úsilí o ochranu přírody v Portoriku, přes získání zlatého certifikátu LEED v Kostarice až po získání certifikátu BREEAM „Excellent“ ve Velké Británii. 

Světlejší zítřky začínají u nás všech již dnes
 

* Podle recenzovaných článků má polypropylen (PP) vyrobený z obnovitelných zdrojů nižší uhlíkovou stopu. Dodavatel plastů společnosti CooperVision zjistil, že při výrobě PP z fosilních surovin vzniká 1,63 kg CO2e/kg PP, zatímco při výrobě PP z rostlinných surovin vzniká -0,82 kg CO2e/kg PP.
† Vztahuje se na iniciativu společnosti CooperVision týkající se plastové neutrality ve spolupráci se společností Plastic Bank.
 

Odkazy: :
1. CooperVision data ze souboru, 2024.  
2. CooperVision data ze souboru, 2023. Posouzení obnovitelných biologických vstupů po celou dobu životnosti výrobku provedené naším dodavatelem plastového polymeru pro společnost CooperVision. 
3. Narayan, R. (2011). Uhlíková stopa bioplastů pomocí analýzy obsahu biouhlíku a posouzení životního cyklu. Bulletin MRS, 36(09), 716-721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210.
4. CooperVision data ze souboru, 2023.