Snížení emisí uhlíku u zdroje pomocí plastu s certifikací ISCC PLUS†‡2,3 

Zdá se téměř nemožné představit si každodenní život bez plastu, a to z dobrého důvodu: je to odolný, univerzální a lehký materiál. Stejná odolnost, díky níž si plast získal širokou oblibu, však představuje dva významné problémy, které mají dopad na naše životní prostředí: způsob jeho výroby a jeho likvidace.

Díky našemu úsilí o kompenzaci a regeneraci plastů podnikáme již nyní kroky k řešení jedné z hlavních výzev: jejich likvidace.§ V současné době pracujeme na krocích jak monitorovat způsob výroby plastů. Zaměřili jsme pozornost na naše dodavatele plastů a způsob jak vyrábějí plasty, které nakupujeme. 

Dnes jsme se tak zapojili do výzvy Lépe vyráběných plastů tím, že jsme začali nakupovat plasty s certifikací ISCC PLUS.*‡1,2,4 

PROSAZOVÁNÍ VYŠŠÍCH STANDARDŮ PRO PLASTY 

Certifikace ISCC PLUS identifikuje výrobu plastů, která je ověřitelná, sledovatelná a udržitelná.5,6 V souladu s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje podporuje ISCC snižování emisí skleníkových plynů ve prospěch lidí a planety.7,8

Snížení emisí skleníkových plynů z výroby plastů není snadný úkol. Každý krok hraje důležitou roli – od používání ověřených a dohledatelných vstupů z udržitelných zdrojů, jako jsou bio oleje, až po efektivnější výrobní postupy, které minimalizují množství odpadu ve výrobním závodě.6,9 Začínáme nakupovat plasty s certifikátem ISCC PLUS, což nás naplňuje hrdostí na to, že podporujeme mezinárodní certifikační systém uznávaný za nižší uhlíkový dopad výroby plastů. †‡2-4

Certifikace ISCC PLUS také prosazuje práva pracovníků a podporuje udržitelné zemědělství a postupy využívání půdy.9 A to vše zcela transparentním způsobem – zajišťuje, aby plasty s certifikací ISCC PLUS byly v souladu s těmito zásadami v každém jednotlivém kroku výroby.9,10 

Zahájením nákupu plastů s certifikací ISCC PLUS se společnost CooperVision zavázala k dosažení vyššího standardu výroby plastů.‡4 

Proč byste se tedy měli zajímat o iniciativu Lépe vyráběné plasty?*1,2

Protože záleží na tom, jak je plast vyroben.
Protože ten první krok musíme udělat všichni.      
Protože společně s našimi zákazníky a nositeli čoček pracujeme na lepší budoucnosti pro lidstvo a planetu

Světlejší zítřky začínají u nás všech již dnes
 

* Podle recenzovaných článků má polypropylen (PP) vyrobený z obnovitelných zdrojů nižší uhlíkovou stopu. Dodavatel plastů společnosti CooperVision zjistil, že při výrobě PP z fosilních surovin vzniká 1,63 kg CO2e/kg PP, zatímco při výrobě PP ze surovin s certifikací ISCC vzniká -0,82 kg CO2e/kg PP.
† Podle recenzovaných článků má polypropylen (PP) vyrobený z obnovitelných zdrojů nižší uhlíkovou stopu. Jeden z dodavatelů plastů společnosti CooperVision na základě posouzení po celou dobu životnosti plastu zjistil, že při výrobě PP z fosilních surovin vzniká 1,63 kg CO2e/kg PP, zatímco při výrobě PP za použití vstupů certifikovaných ISCC vzniká -0,82 kg CO2e/kg PP.
‡ ISCC PLUS: Mezinárodní certifikace udržitelnosti a uhlíku PLUS.
§ Prostřednictvím našeho partnerství s Plastic Bank.
 

Odkazy::
1. CooperVision data ze souboru, 2023. Posouzení vstupů našich dodavatelů z biologicky obnovitelných zdrojů po celou dobu životnosti.
2. Narayan, R. (2011). Uhlíková stopa bioplastů pomocí analýzy obsahu biouhlíku a posouzení životního cyklu. MRS Bulletin, 36(09), 716-721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210.
3. CooperVision data ze souboru, 2023. Posouzení obnovitelných biologických vstupů po celou dobu životnosti výrobku provedené jedním z dodavatelů plastových polymerů společnosti CooperVision.
4. CooperVision data ze souboru, 2024.
5. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-certification-schemes/iscc-plus/. Zpřístupněno 25. ledna 2024.
6. Dokument systému ISCC PLUS (v3.3). 
7. IPCC, 2022: Klimatické změny 2022: Zmírňování klimatických změn. Závěry Pracovní skupiny III pro 3estou hodnotící zprávu Mezivládního výboru pro klimatickou změnu [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Velká Británie a New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926
8. ISCC. https://www.iscc-system.org/. Zveřejněno 25. ledna 2024.
9. ISCC. Sustainability Requirements. Verze 3.1.
10. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-documents/iscc-audit-procedures/. Zveřejněno 25. ledna 2024.