Jako globální lídr v oblasti kontaktních čoček pomáháme lidem zlepšovat jejich každodenní vidění.*1

Tím však naše práce nekončí. Naše výrobky a obaly navrhujeme promyšleně tak, abychom efektivně využívali zdroje a zároveň snižovali naši uhlíkovou stopu.‡§1 

Ve společnosti CooperVision podnikáme kroky k udržitelnějšímu provozu a distribuci, kde je to možné. Snažíme se omezit odpad a zbytečné obaly a tak snížit náš dopad na životní prostředí.2 Usnadňováním odpovědného získávání materiálů,3 opětovným využíváním odpadů, kde je to možné|1 a zahájením kompenzace odpadů z našich výrobků a obalů, které zatím nemohou být přímo využity, podnikáme kroky k ozdravení naší planety.¶1 

Mnoho malých skutků, které dnes podnikáme spolu s našimi zákazníky, partnery a dalšími subjekty se podílí na lepší budoucnosti lidstva a planety.

Navrhujeme – a neustále měníme design** – abychom snížili naši uhlíkovou stopu.‡§1 

 

Promyšleně navrhujeme naše výrobky a obaly tak, abychom efektivně využívali zdroje a zároveň začali snižovat naši uhlíkovou stopu.‡§1 Od našich výrobků, přes naše zařízení až po využívané procesy děláme dnes účelná rozhodnutí, abychom všem přinesli lepší budoucnost.

Navrhujeme recyklovatelné výrobky a obaly tak, aby pokud možno splňovaly kritéria místních recyklačních programů. 

Stavíme zařízení využívající obnovitelné zdroje energie1 a vyvíjíme procesy, které záměrně snižují naši ekologickou stopu.‡§1 Navrhujeme – a neustále přepracováváme – vše tak, abychom produkovali méně odpadu.††3 

Spolupracujeme a inovujeme, využíváme svou vynalézavost k péči o naši planetu i o sebe navzájem.

 

Ve společnosti CooperVision plníme naše povinnosti globálního občana a dáváme svým zaměstnancům možnost prosazovat udržitelnost – bez ohledu na to, o jak malý čin se jedná. Společně s odborníky na péči o zrak a uživateli kontaktních čoček můžeme všichni podniknout kroky k přijetí udržitelných opatření ještě dnes, abychom pomohli chránit naši budoucnost.

Jsme však mnohem víc než jen výrobce kontaktních čoček. Proto spolupracujeme s mezinárodními organizacemi a komunitami, abychom snižovali naši ekologickou stopu1 a přispívali k pozitivním změnám. To vše je možné díky lidem s nadšením, inovativním myšlením a odhodláním jednat. Díky naší společné vynalézavosti můžeme společně podnikat kroky k ozdravení naší planety.1 A zveme vás, abyste se připojili k naší cestě k jasnější budoucnosti.

 

Podnikáme kroky*† k ochraně omezených přírodních zdrojů‡‡1 a zkoumáme způsoby, jak do našich výrobních provozů§§ zapojit obnovitelné zdroje.||1

 

Spolupracujeme s partnery, kteří sbírají náš výrobní odpad, znovu jej využívají jako zdroj a – pokud je to možné – dávají mu nový život.|1

 

Tím, že jsme začali kompenzovat odpad z našich výrobků a obalů, který zatím nelze recyklovat, činíme kroky k ozdravení naší planety.¶1

 

Ve společnosti CooperVision S HRDOSTÍ podnikáme kroky k udržitelnějšímu provozu a snažíme se minimalizovat náš dopad na životní prostředí.

Prostřednictvím našeho seriálu o inovátorech v oblasti udržitelnosti „Sustainability Innovator“ se podělíme o příběhy lidí na nejrůznějších pozicích v naší organizaci, kteří přispěli k našim velkým i malým snahám o udržitelnost.

 

LÉPE VYROBENÉ PLASTY¶¶4,5,6

Přijali jsme za svou iniciativu Lépe vyrobené plasty a začali využívat plast s certifikací ISCC PLUS.¶¶***2,4,5

Tím se společnost CooperVision zavázala dosáhnout vyššího standardu výroby plastů.

 

Sustainability News

Světlejší zítřky začínají u nás všech již dnes
 

* Kombinace průzkumu trhu pro rok 2022 založeného na globálních objemových datech a interních odhadech. <br><br>
† Vztahuje se na procesy neustálého zlepšování výroby prováděné společností CooperVision za účelem zvýšení efektivity.
‡ Uhlíková stopa je omezena na emise v rozsahu 1 a 2 definované následovně: Emise rozsahu 1 jsou přímé emise z vlastněných nebo kontrolovaných zdrojů. Emise rozsahu 2 jsou nepřímé emise z výroby nakoupené energie.
§ Zpráva společnosti CooperVision o životním prostředí, sociálních otázkách a správě v roce 2022.
| Zpráva společnosti CooperVision o životním prostředí, sociálních otázkách a správě v roce 2020.
¶ Vztahuje se na iniciativu společnosti CooperVision týkající se plastové neutrality ve spolupráci se společností Plastic Bank.
** Vztahuje se k procesům neustálého zlepšování výroby, které společnost CooperVision provádí za účelem snížení emisí uhlíku v rozsahu 1 a 2.
†† Odpad spojený s výrobou kontaktních čoček. 
‡‡  Odpad spojený s výrobou kontaktních čoček. 
§§ Obnovitelné zdroje jsou definovány jako materiály nebo energie, které mohou být udržovány po neomezenou dobu díky nevyčerpatelným zásobám nebo novému růstu.
|| Společnost CooperVision používá při výrobě obnovitelné materiály a energie.
¶¶ Podle recenzovaných článků má polypropylen (PP) vyrobený z obnovitelných zdrojů nižší uhlíkovou stopu. Dodavatel plastů společnosti CooperVision zjistil, že při výrobě PP z fosilních surovin vzniká 1,63 kg CO2e/kg PP, zatímco při výrobě PP z rostlinných surovin vzniká -0,82 kg CO2e/kg PP.
*** ISCC PLUS: Mezinárodní certifikace udržitelnosti a uhlíku PLUS.
††† Společnost CooperVision prostřednictvím spolupráce s organizací Plastic Bank od ledna 2024 shromáždila a přeměnila přibližně 5,3 milionu kilogramů plastů určených do vodních toků. Pokud použijeme metriku organizace Plastic Bank, podle níž se 1 kg plastu rovná 50 standardním 202mm lahvím, bude to odpovídat přibližně 263,7 milionům plastových lahví, které se nedostanou do našich oceánů. 
 

Odkazy::
1. CooperVision data ze souboru, 2023.
2. CooperVision data ze souboru, 2024. 
3. CooperVision data ze souboru, 2023. Kodex chování dodavatele společnosti CooperVision.
4. CooperVision data ze souboru, 2023. Výrobní závody: Kostarika, Maďarsko, stát New York, Portoriko a Southampton ve Velké Británii.
5. CooperVision data ze souboru, 2023. Posouzení vstupů našich dodavatelů z biologicky obnovitelných zdrojů od kolébky po bránu.
6. Narayan, R. (2011). Uhlíková stopa bioplastů pomocí analýzy obsahu biouhlíku a posouzení životního cyklu. MRS Bulletin, 36(09), 716–721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210
7. CooperVision data ze souboru, 2023. Posouzení obnovitelných biologických vstupů po celou dobu životnosti výrobku provedené naším dodavatelem plastového polymeru pro společnost CooperVision.
8. CooperVision data ze souboru k 1/2024.