VĚTŠÍ NEŽ LÁHVE 

* Jednodenní kontaktní čočky jsou stanoveny jako objednávky takových výrobků a patří mezi ně výrobky prodané a distribuované společností CooperVision v zúčastněných státech. Rakousko, Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, severské země, Slovensko, Španělsko, Jihoafrická republika, Švýcarsko, Portugalsko, Spojené království a Irsko.
** Neutrality plastů lze dosáhnout nákupem kreditů od společnosti Plastic Bank. Jeden kredit představuje sběr a přeměnu jednoho kilogramu plastového materiálu, který by se jinak dostal do vodních cest. Společnost CooperVision nakupuje kredity, které se rovnají hmotnosti plastového materiálu na objednávky jednodenních kontaktních čoček během konkrétního časového období.  Plastový materiál pro výrobu jednodenních kontaktních čoček určuje hmotnost plastového materiálu v blistru, čočkách a sekundárním (vnějším) balení, včetně laminátů, lepidel a vedlejších vstupů (např. inkoust).

Významný a měřitelný rozdíl díky plastové neutralitě

Plasty jsou základním materiálem, na který se všichni spoléháme v každodenním životě. Způsob výroby plastů a jejich likvidace mohou mít však dopad na životní prostředí. Odhaduje se, že každý rok se do oceánu dostane celkem osm milionů tun plastů – to odpovídá jednomu popelářskému vozu s plasty každou minutu.1

Od roku 2021 spolupracujeme s Plastic Bank na kompenzaci části naší plastové stopy tím, že řešíme problém plastového odpadu z oceánů ve stovkách pobřežních komunit, kde je míra znečištění plasty a chudoby rekordně vysoká.2-4 Díky spolupráci s Plastic Bank jsme schopni nejen podniknout kroky k řešení likvidace plastů, ale také pomáháme řešit socioekonomické rozdíly v těchto komunitách – přispíváme tak k lepšímu světu kolem nás a zajištění lepší budoucnosti pro lidi i planetu.2,5-7 

Více než milník

Prostřednictvím našeho partnerství s Plastic Bank financujeme sběr a recyklaci plastů z oceánů v množství, které odpovídá objemu plastů použitých v našem sortimentu měkkých kontaktních čoček, jež se prodávají a distribuují ve 27 zemích světa (v Americe, Evropě, Asii a Tichomoří), a to včetně blistrů a obalového materiálu.*2              

Do dnešního dne se díky tomuto partnerství podařilo zabránit tomu, aby se do světových oceánů dostaly stovky milionů plastových lahví. †4 Shromážděný plast je následně recyklován a zpracován. Znovuzrodí se pak jako surovina s názvem Social Plastic®, z níž se vyrábí nové produkty a obaly – snižuje se tak spotřeba nového plastu, je umožněno oběhové hospodářství plastů a vytváří se tak trvalý pozitivní environmentální, sociální a ekonomický dopad.8

Ovšem naším skutečným měřítkem dopadu je více než jen plast, který kompenzujeme – naše iniciativa za plastovou neutralitu přináší prospěch a zlepšuje živobytí tisícům členů sbírek ve stovkách komunit.2,4

Zlepšení životů  

Sběratelé Plastic Bank v těchto pobřežních komunitách shromažďují plastový odpad z oceánů a vyměňují jej za kredity, které poté mohou použít na nákup zboží a služeb, včetně zdravotního, pracovního a životního pojištění, připojení k internetu, poukázky na nákup potravin, školní potřeby a další.3 Například 14 ročních dodávek plastově neutrálních kontaktních čoček CooperVision 1 Day představuje ekvivalent nejméně 10 kilogramů sebraného plastu.2 V Indonésii v roce 2023 se tím v průměru financovala jedna z následujících položek:9          

  • Nákup potravin na jeden den pro sběrače a jeho rodinu
  • Úhrada 15denního vyúčtování za elektřinu v domácnosti
  • Připojení k internetu na 15 dní, což je důležitý prostředek pro výuku a vzdělávání dětí

Vision Care Program 

Kromě toho Plastic Bank také zavedla program péče o zrak, v rámci kterého poskytuje způsobilým sběračům vyšetření zraku, či poukázky na bezplatné oční vyšetření a potřebnou korekční pomůcku9 Zlepšení péče o zrak má pozitivní dopad na snižování chudoby, podporu ekonomických příležitostí a zlepšování výsledků vzdělávání.10

Dnes. Zítra. Společně. 

Jsme prvním výrobcem kontaktních čoček, který nabízí kompletní řadu plastově neutrálních měkkých kontaktních čoček.11 Prostým předepisováním a nošením plastově neutrálních kontaktních čoček nám naši oční specialisté a nositelé pomáhají plnit závazek udržitelnosti, protože se snažíme transformovat a zlepšovat dobré životní podmínky pro lidi i planetu.2       

Světlejší zítřky začínají u nás všech již dnes
 

*          Plasty použité v příslušných měkkých kontaktních čočkách CooperVision se určují podle hmotnosti plastů v blistru, čočkách a sekundárním obalu, včetně laminátů, lepidel a pomocných složek (např. inkoustu). Toto stanovení nezahrnuje plasty používané při výrobě těchto produktů a jejich obalů.
†          Společnost CooperVision díky spolupráci s Plastic Bank od ledna 2024 shromáždila a přeměnila přibližně 5,3 milionů kg plastů, které by jinak skončily ve vodních cestách. Pokud použijeme metriku Plastic Bank, podle níž se 1 kg plastu rovná 50 standardním 202mm lahvím, bude to odpovídat přibližně 263,7 milionu plastových lahví, jež se nedostanou do našich oceánů.
‡          Roční zásoba kontaktních čoček CooperVision 1 Day je definována jako 720 kontaktních čoček vyjádřených jako ekvivalent osmi 90denních balení - po čtyřech baleních pro pravé a levé oko

Odkazy:
1.         National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, prostřednictvím National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2020, https://www.nationalacademies.org/our-work/united-states-contributions-to-global-ocean- plastic-waste.
2.         Údaje CVI v dokumentaci, 2024.
3.         Plastic Bank. https://plasticbank.com/what-is-plastic-bank-all-about-and-how-can-i-get-involved/. Zobrazeno 25. ledna 2024
4.         Údaje CVI v dokumentaci k lednu 2024.
5.         Údaje CVI v dokumentaci, 2023.
6.         Plastic Bank. https://plasticbank.com/impact-programs/. Zobrazeno 25. ledna 2024.
7.         Plastic Bank. https://plasticbank.com/about/. Zobrazeno 25. ledna 2024.
8.         Plastic Bank. https://plasticbank.com/how-social-recycling-is-saving-the-ocean-and-improving-lives/. Zobrazeno 25. ledna 2024.
9.         Údaje Plastic Bank v dokumentaci, 2024.
10.       Zhang a kol. „Advancing the Sustainable Development Goals through improving eye health: a scoping review“, The Lancet Planetary Health. březen 2022. (6) 274 a 278.
11.       Údaje CVI v dokumentaci 2021, 2020 – smluvní dohoda s Plastic Bank z roku 2020.