Efronova klasifikační stupnice* je praktická klinická pomůcka očních specialistů.

Na škále od 0 do 4 popisuje závažnost níže uvedených komplikací, které mohou postihnout přední oční segment v důsledku nošení kontaktních čoček.

 • Blefaritida
 • Dysfunkce Meibomovy žlázy
 • Horní limbální keratokonjunktivitida
 • Rohovkové infiltráty
 • Rohovkový vřed
 • Polymegatismus endotelu
 • Endotelové puchýřky
 • Deformace rohovky
 • Zarudnutí spojivek
 • Zarudnutí limbu
 • Rohovková neovaskularizace
 • Epitelové mikrocysty
 • Edém rohovky
 • Skvrny na rohovce
 • Skvrny na spojivce
 • Papilární konjunktivitida

U každého onemocnění je uvedeno pět ilustrací. Na škále tedy zvolte číslo, které odpovídá ilustraci s vizuálně zjištěnými znaky závažnosti nemoci. Potřebujete-li další informace o symptomech, patologii, možnostech léčby atd., klikněte na tlačítko Informace.

* Efronova klasifikační stupnice je určena pouze očním specialistům. Jejím účelem není nahradit odbornou konzultaci s kvalifikovaným očním specialistou.