OptiExpert™ | Efronova klasifikační stupnice

Blefaritida

Bledý okraj víčka
Viditelné otvory Meibomských žlázek
Čisté řasy
Růžový okraj víčka
Otvory Meibomských žlázek méně viditelné
Čisté řasy
Červený okraj víčka
Otvory Meibomských žlázek sotva viditelné
Žlutá krusta u kořínků řas
Řasy místy slepené
Teleangiektázie na okraji víčka
Zvýšené množství krust
Více slepených řas
Zarudnutí bulbární spojivky
Těžká teleangiektázie na okraji víčka
Nadměrné množství žlutých krust
Slepené řasy
Zvýšené zarudnutí bulbární spojivky
Podráždění kůže

Známky

Zarudnutí
Teleangiektázie
Šupinatění okrajů víček
- křehké, po odstranění zanechávají krvácející vřídky
Slepené řasy
Usazený sekret podél řas
Madaróza
Polióza
Tylóza

Příznaky

Pálení
Svědění
Mírná fotofobie
Pocit cizího tělesa
Suché oko
- horší ráno
Nesnášenlivost čoček

Patologie

Komplikace vyvolané stafylokokovým endotoxinem jsou:
-nízký stupeň konjunktivitidy
-toxická tečkovitá epitelopathie

Etiologie

Stafylokoková infekce folikulů očních řas

Léčba

Antibiotické masti
Propagace hygieny víček
Steroidy
Umělé slzy
Možná nutnost přerušit nošení čoček během akutní fáze léčby

Prognóza

Proměnlivé: očekávejte období remise a exacerbace.

Diferenciální diagnóza

Nutnost odlišit od seborrhoické přední blefaritidy

Dysfunkce Meibomských žlázek

Bledý okraj víčka
Viditelné otvory Meibomských žlázek
Čisté řasy
Růžový okraj víčka
Kalný sekret u otvorů některých žlázek
Červený okraj víčka
Mléčný sekret u otvorů většiny žlázek
Zvýšené slzení
Červený okraj víčka
Žlutý sekret u otvorů všech žlázek
Sekrece přechází v nepřetržitý stav
Hustý mazlavý sekret u otvorů všech žlázek
Sekrece je nepřetržitá
Zarudnutí bulbární spojivky

Známky

Zakalený, krémovitý, žlutý sekret
Hustý hnis
Špatně vlhčící čočky
Pěna na slzném menisku
V případě ucpání bez sekrece
Při retroiluminaci jsou vidět rozšířené nebo zkroucené Meibomské žlázky.

Příznaky

Rozmazané vidění
Mastné čočky
Suché oko
Nesnášenlivost čoček

Patologie

MGD je forma zadní blefaritidy
Blokovaný otvor Meibomské žlázky
Zvýšená keratinizace stěn kanálků

Etiologie

Zvýšená přeměna epidermis kanálku
Abnormální mazivo Meibomských žlázek
- více keratinových proteinů
Absence tření očních víček

Léčba

Teplé obklady
Ohřívací prostředky
Čištění / hygiena očních víček
Mechanické vytlačování
Antibiotika
Doplňky na bázi slz / lipidů
Esenciální mastné kyseliny
Pohlavní hormony
Čištění čoček smáčedly
Intraduktální sondy

Prognóza

Vynikající, pokud lze dosáhnout dobré kontroly.

Diferenciální diagnóza

Zevní hordeolum,
- ohraničený otok na okraji očního víčka
Vnitřní hordeolum
- měkký ohraničený otok
Chalazion
- chronická forma dysfunkce Meibomských žlázek.

Horní limbální keratokonjunktivitida

Čistá spojivka
Čistý horní limbus
Čirá rohovka
Čistý reflex
Zvýšené zarudnutí spojivky
Lehké zarudnutí limbu
Čirá rohovka
Zarudnutí a skvrny na spojivce
Zvýšené zarudnutí limbu
Skvrny a infiltráty na rohovce
Větší zarudnutí a skvrny na spojivce
Zvýšené zarudnutí limbu
Fibrovaskulární pannus 2–3 mm
Větší zarudnutí a skvrny na rohovce
Těžké zarudnutí a skvrny na spojivce
Těžké zarudnutí limbu
Fibrovaskulární pannus 5 mm
Těžké zarudnutí a skvrny na rohovce

Známky

Zarudnutí horního limbu
Infiltráty
Mikropannus
Skvrny na rohovce
Skvrny na spojivce
Zakalený epitel
Papilární hypertrofie
Rohovková vlákna
Deformace rohovky

Příznaky

Pociťování přítomnosti čočky
Pálení
Svědění
Fotofobie
Slabé zhoršení zraku
- a rozsáhlý pannus

Patologie

Rohovka
-epitelopathie
-infiltráty
Spojivka
-keratinizace epitelu
-edém epitelu
-zánětlivé buňky

Etiologie

Usazeniny na čočkách
- zadní povrch čočky
Mechanické podráždění
Imunologická reakce
Hypoxie pod víčkem
Thiomersal
- přecitlivělost
- toxicita

Léčba

Po dobu zánětu přestat nosit čočky
Zkraťte čas nošení
Zlepšete roztoky.
Oční lubrikant
Stabilizátory mastocytů
Nesteroidní protizánětlivé přípravky
Zvyšte četnost výměny čoček
Pokud je stav vážný, operace.

Prognóza

Po ukončení nošení čoček
- zarudnutí rychle ustupuje
- epitel se hojí pomaleji
- úplné uzdravení může trvat 3-40 týdnů.

Diferenciální diagnóza

Povrchová epiteliální arkuátní léze
- spojivka není postižena.
Bakteriální konjunktivitida
Infiltrativní +keratitida
Theodorova horní limbální keratokonjunktivitida

Rohovkové infiltráty

Čirá rohovka
Čistá spojivka a limbus
Čistý reflex
Jediný malý šedý infiltrát na pozici 10 hodin v blízkosti limbu
Zarudnutí sousedního limbu
Pět malých šedých infiltrátů na pozici 9-10 hodin v blízkosti limbu
Větší zarudnutí sousedního limbu
Četné nejasné šedé infiltráty na pozici 8-10 hodin na periferii rohovky
Sousední limbus velmi zarudlý
Nejasné šedé slévající se infiltráty pokrývající levou polovinu rohovky
Zarudnutí sousedního limbu na 5 až 11 hodinách
Mírné zarudnutí spojivky

Známky

Všechny stavy spojené s infiltráty v rohovce
Velikost v rozmezí od nepatrného, sotva zjistitelného infiltrátu po plně rozvinutý rohovkový vřed
Často používané v literatuře k označení lehké příhody

Příznaky

Závisí na závažnosti
Rozsah od asymptomatických po silně bolestivé
Lečí se jako suspektní mikrobiální keratitida, pokud:
- pacient nosí kontaktní čočky
- pacient udává oční diskomfort
- jsou pozorovány infiltráty v postiženém oku.

Patologie

Infiltráty v epitelu a / nebo stromatu
Infiltráty mohou obsahovat jednu či více těchto součástí:
- leukocyty s polymorfními jádry
- jiné zánětlivé buňky
- edém
- mikroorganismy
Podle definice jsou Pseudomonas, Acanthamoeba a Fusarium keratitis CIE

Etiologie

Různé: Mohou být
- toxické
- alergické
- zánětlivé
- traumatické.
Rizikové faktory:
- kontaminované čočky
- neúčinné roztoky
- nekázeň pacienta
- nedostatečná hygiena
- hypoxie
- plavání
- použití čočky přes noc
- orto-K přes noc
- mechanické poranění
- kouření
- diabetes
- teplé počasí
- mužské pohlaví
- sociálně ekonomická třída.

Léčba

Záleží na příčině
Okamžitě přestat nosit čočky
Pokud diskomfort po odstranění čočky trvá, proveďte stěr k vyšetření na přítomnost mikroorganismů
Považujte za bakteriální, dokud se neprokáže jiná příčina:
- Předepište fluorochinolony.
Studené obklady
Analgetika
Pokračujte ve vhodné léčbě, dokud nebude hotov výsledek stěru.
Vyhněte se rizikovým faktorům, pokud má být nošení čoček obnoveno.

Prognóza

Záleží na příčině; viz různé formy mikrobiální keratitidy níže
- Sterilní CIE mohou být samoomezující a vymizet do 7 dnů
-mikrobiální keratitida může rychle postupovat a během několika hodin vést k perforaci rohovky

Diferenciální diagnóza

Sterilní versus mikrobiální keratitida
Sterilní keratitida je obvykle samoomezující.
Mikrobiální keratitida může rychle postupovat.
V časných fázích NENÍ MOŽNÉ stanovit diferenciální diagnózu mezi sterilní a mikrobiální keratitidou.

Rohovkový vřed

Čirá rohovka
Čistá spojivka a limbus
Čistý reflex
Rohovkový vřed < 1 mm u levého okraje zorničky
Barví se fluoresceinem
Mírné zarudnutí limbu na pozici 7-11 hodin
Rohovkový vřed 2–3 mm
Zákal kolem vředu
Intenzivní zarudnutí limbu na pozici 7–11 hodin
Ciliární flush
Rohovkový vřed 6 mm
Zákal kolem vředu
Celkové zakalení rohovky
Intenzivní zarudnutí limbu po celém obvodu
Zarudnutí spojivek
Zvýšený ciliární flush
Bílý vřed přes celou rohovku
Neprůhledná rohovka
Intenzivní zarudnutí limbu po celém obvodu a zarudnutí spojivky
Intenzivní ciliární flush

Známky

Malý okrouhlý periferní vřed
o průměru 0,5 až 1 mm
Lehká okolní infiltrace
Může dojít k mírnému zasažení přední komory
Vřed a jeho okolí lze barvit fluoresceinem
Zarudnutí limbu a očního bulbu
Lze pozorovat u pacientů, kteří v čočkách spí.

Příznaky

Zarudnutí oka
Slzení
Mírná až silná bolest
Pocit cizího tělesa
Může být asymptomatické.
Pacient může uvádět, že vidí na oku bílou skvrnu.
Může se projevovat jen po probuzení.

Patologie

Epitel fokální exkavace
Pozadí:
- leukocyty s polymorfním jádrem
Nekróza předního stromatu
Bowmanova vrstva je neporušená.

Etiologie

Toxiny z grampozitivních bakterií
Zavírání očí
Hypoxie

Léčba

Odstraňte čočku.
Předepište:
- fluorochinolony
- antibiotickou mast
jednu dávku fyziologického roztoku,
chladivé zábaly,
analgetika,
oční kapky s kortikosteroidy.
Nasaďte jednodenní čočky.
Odstraňte trauma.
Zlepšete režim udržování.
Zlepšete hygienu.
Nasaďte tvrdé čočky.
Nasaďte čočky s nízkým obsahem vody.
Zvyšte Dk/t.

Prognóza

Vynikající:
- 21 % případů se vyřeší do 7 dnů
- Všechny případy se vyřeší do 2-3 měsíců.

Diferenciální diagnóza

Mikrobiální keratitida
Virová epidemická keratokonjunktivitida:
- obvykle oboustranná
Opacita stromatu
Zjizvení stromatu

Polymegatismus endotelu

Stejná velikost buněk
Šestiúhelníkový tvar
Variační koeficient (VK) = 0,15
Malé rozdíly ve velikosti buněk
VK = 0,25
Zvýšené rozdíly ve velikosti buněk
VK = 0,35
Několik pěti-, šesti- a sedmistranných buněk
Značné rozdíly ve velikosti buněk
VK = 0,45
Několik tří- čtyř, pěti-, šesti- a sedmistranných buněk
Podstatné rozdíly ve velikosti buněk
VK = 0,55
Několik tří- čtyř, pěti-, šesti-, sedmi-, osmi-, a devítistranných buněk

Známky

Velké rozdíly ve velikosti endotelových buněk
Poměr malých ku: velkým buňkám:
- normální: 1:5
- polymegatismus: 1:20

Příznaky

Asymptomatický
Syndrom vyčerpání rohovky:
- zkrácený čas nošení
- diskomfort.

Patologie

Změněné stěny postranních buněk
Narovnání propletených částí
Objem buněk beze změny
Buněčná organela normální
Špatné hojení edému

Etiologie

Kyselý posun pH v endotelu způsobený
- hyperkapnií: kyselina uhličitá
- hypoxií: kyselina mléčná
Chronická reakce

Léčba

Obecná strategie
- zmírnění acidózy
- materiály s vyšším Dk
Syndrom vyčerpání rohovky
- zkraťte čas nošení
- nasaďte čočku s vyšším Dk/t.

Prognóza

Možné dlouhodobé zotavování (mnoho let) po ukončení nošení čoček

Diferenciální diagnóza

Kapky
Dystrofie endotelu

Endotelové puchýře

Stejná velikost buněk
Šestiúhelníkový tvar
Žádné puchýře
Jeden puchýř
Tři jednoduché puchýře
Dva dvojité puchýře
Velký počet puchýřů
‘Ztluštění’ okraje buněk
Velmi velký počet puchýřů
Zvětšené mezery mezi buňkami

Známky

Černé neodrážející plochy
Zjevná separace buněk

Příznaky

Žádné

Patologie

Edém buněčného jádra
Intracelulární vakuoly
Extracelulární vakuoly
Vydouvání zadního povrchu

Etiologie

Kyselý posun pH v endotelu způsobený
- hyperkapnií: kyselina uhličitá
- hypoxií: kyselina mléčná
Akutní reakce

Léčba

Není nutná

Prognóza

Po vložení čočky
-maximální reakce do 10 minut
- nadouvání pokračuje v nízké úrovni
Po odstranění čočky
- zmizí do 2 minut.

Diferenciální diagnóza

Kapky
- trvale
Rosení
- trvá měsíce
Puchýřky
- trvá minuty

Deformace rohovky

Jasný, ostrý, kruhový obraz v keratometru
Mírně deformovaný obraz v keratometru
Nestejná tloušťka kruhu
Deformovaný obraz v keratometru
Nestejná tloušťka okraje kruhu
Ztráta zaostření pravých a horních znamének +/-
Velmi deformovaný obraz v keratometru
Větší rozdíly tloušťky okraje kruhu
Ztráta zaostření všech znamének +/-
Mimořádně deformovaný obraz v keratometru
Větší rozdíly tloušťky okraje kruhu s několika přerušeními
Ztráta zaostření a zkreslení všech znamének +/-

Známky

Může se projevit jako změna:
- zakřivení rohovky
- symetrie rohovky
- pravidelnosti.
Vroubkování rohovky
- může být spojeno s adhezí k rohovce.

Příznaky

Rozmazané vidění
Zamlžení
- pokud je spojeno s nadměrným edémem.

Patologie

Index povrchové asymetrie
- pravděpodobnější u tvrdých čoček
- decentrované čočky zplošťují rohovku.
Index pravidelnosti povrchu
- deformace může být symetrická
- pravděpodobnější u tvrdých čoček
Vroubkování rohovky
- tlak okraje čočky

Etiologie

Edém
- zvýšené množství tekutiny
Fyzické tvarování
- tlak způsobený tvrdými čočkami
- další tlak způsobený očními víčky
Související patologie, např. keratokonus

Léčba

Zmírněte vliv tvrdých čoček.
Zmírněte hypoxii.
Vroubkování rohovky
- závisí na pacientovi
- recidiva pravděpodobná u stejného pacienta
Keratoplastika pro keratokonus

Prognóza

Deformace tvrdých čoček
- plné uzdravení za 5 až 8 měsíců
Adheze tvrdých čoček
- plné uzdravení za 24 hodin
Deformace měkkých čoček
- vymizí do 7 dnů

Diferenciální diagnóza

Keratokonus
- přítomnost dalších příznaků jako ztenčení stromatu, Vogtovy strie a Fleischerův prstenec

Zarudnutí spojivek

‘Bílá’ bulbární spojivka
Jedna větší cévka
Čirá rohovka
Malé zvýšení zarudnutí spojivky
Hlavní cévka více prokrvená
Další zvýšení zarudnutí spojivky
Zarudnutí limbu
Slabý ciliární flush
Velmi zarudlá spojivka
Zvýšené zarudnutí limbu
Ciliární flush
Velmi silně zarudlá spojivka
Velmi zarudlý limbus
Intenzivní ciliární flush
Odraz na větší cévce

Známky

Zarudnutí spojivek
Může být lokální
Lokalizujte
Závisí na typu čočky:
- žádná čočka: stupeň 0,78
- tvrdá čočka: stupeň 0,96
- měkká čočka: stupeň 1,54

Příznaky

Často žádné
Svědění
Překrvení
Pocit tepla
Pocit chladu
Nespecifické mírné dráždění

Patologie

Vazodilatace způsobená:
- uvolněním hladkého svalstva
- blokádou cév

Etiologie

Hypoxie a hyperkapnie
Mechanické dráždění
Imunitní reakce
Infekce
Zánět
- akutní zarudlé oko
Toxicita roztoku
Změna tonicity
Změna pH
Nervová kontrola

Léčba

Odstraňte příčinu
- viz etiologie
Dekongestiva
Pokud > 2. stupeň, přerušte nošení.

Prognóza

Vynikající
- zotavení z akutního zarudnutí během několika hodin
- zotavení z chronického zarudnutí do 2 dnů

Diferenciální diagnóza

Přerušte nošení čočky
- rychlé vymizení příznaků značí souvislost s nošením čočky
- pomalé vymizení příznaků napovídá jinou příčinu
‘Tlakový test’:
- rozlišení spojivkového nebo sklerálního původu
Hemoragie
- zarudnutí mezi cévami

Zarudnutí limbu

‘Bílý’ limbus
Bílý odraz rohovky
Mírně zvýšené zarudnutí limbu
Bílý odraz rohovky
Zvýšené zarudnutí limbu
Zvýšené zarudnutí spojivky
Bílý odraz rohovky
Velmi zarudlý limbus
Zvýšené zarudnutí spojivky
Skvrnitý odraz rohovky
Velmi silně zarudlý limbus
Zarudnutí spojivky
Nejasný rohovkový reflex

Známky

Limbal redness
May be regional variation around limbus
Specify on record card
-virtually absent with silicone hydrogel lenses

Příznaky

Závisí na etiologii
- často žádné
- může být silná bolest, např. při keratitidě
Související patologie mohou způsobit diskomfort nebo bolest

Patologie

Vazodilatace terminálních arkád a souvisejících cévních forem:
- vracející se limbální cévy
- cévní výběžky

Etiologie

Hypoxie a hyperkapnie
Mechanické podráždění
Imunologická reakce
Infekce
Zánět
- akutně zarudlé oko
Toxicita roztoků

Léčba

Odstraňte příčinu
- viz etiologie
Posuďte, zda jde o:
- akutní nebo chronické zarudnutí limbu
- akutní nebo chronické cirkumlimbální zarudnutí.
Nasaďte silikonhydrogelové čočky.

Prognóza

Vynikající
- zotavení z akutního zarudnutí během několika hodin
- zotavení z chronického zarudnutí do 2 dnů

Diferenciální diagnóza

Revaskularizace
Vaskularizovaná limbální keratitida
Horní limbální keratokonjunktivitida

Rohovková neovaskularizace

Čirá rohovka
Bílý reflex
Cévní zásobení <1 mm od levého dolního kvadrantu (LLQ)
Cévní zásobení 2–3 mm od LLQ
Zarudnutí limbu
Odraz méně ostrý
Centrální zákal rohovky
Cévní zásobení 4–5 mm od LLQ
Zákal rohovky kolem cévek
Skvrnitý odraz
Cévní zásobení 6 mm od LLQ
Lipidy na předním okraji cévek
Velmi rozptýlený odraz

Známky

Povrchové cévy
- od spojivky
'Normální' reakce:
- bez čoček: 0,2 mm
-Silikonhydrogelové: 0,2 mm
- Jednodenní hydrogelové: 0,6 mm
- Hydrogelové k prodlouženému nošení: 1,4 mm

Příznaky

Žádný diskomfort
V extrémních případech ztráta zraku

Patologie

Pučení
Pevný provazec buněk cévního endotelu na rostoucím konci
Tenká cévní stěna
Pericyty
Migrace buněk
Obklopení zánětlivými buňkami
Narušení stromální lamely
Cévy mohou být obklopeny lipidovou hmotou.

Etiologie

Změknutí stromy
- edém vyvolaný hypoxií
Spouštěč např.:
- poškození epitelu
- toxicita roztoků
- infekce

Léčba

V těžkých případech
- ukončit trvalé nošení čoček.
V mírných případech
- zlepšit systém péče
- zvýšit Dk/t
- zkrátit čas nošení
- pečlivě sledujte.

Prognóza

Při ukončení nošení čoček
- cévky se rychle vyprázdní
- stěna zůstává
- vymizení trvá roky.
Při opětném zavedení čoček
- cévky se rychle naplní.

Diferenciální diagnóza

Nervová vlákna
- všechny orientace
- ’pevné’
jizvy
- vždy svislé
- bílé, jemné
cévky
- začátek na limbu
- poměrně silné

Epitelové mikrocysty

Silně zvětšený obraz okraje zorničky
Čirá rohovka
Jednotlivé mikrocysty na okraji zorničky
Mikrocysta zobrazuje obrácené osvětlení
16 mikrocyst
Některé jsou slabé (nově vzniklé)
Kolem 70 mikrocyst
Některé mikrocysty na povrchu se barví fluoresceinem.
Kolem 180 mikrocyst
Mnoho mikrocyst na povrchu se barví fluoresceinem.

Známky

Miniaturní rozptýlené tečky
Sférický nebo ovoidní tvar
Průměr 5-30 µm
Obrácené osvětlení

Příznaky

Může způsobovat mírné nepohodlí
Může mírně zhoršovat zrak

Patologie

Intraepiteliální listy
Neorganizovaný buněčný růst
Ložiska mrtvých buněk
Pomalu vytlačovány na povrch

Etiologie

Možné faktory:
- delší hypoxie
- mechanické dráždění
- snížený příjem kyslíku
- snížená mitóza
- zpravidla při delším nošení hydrogelových čoček

Léčba

Jde-li o mikrocysty ≤ 2. stupně:
- žádná opatření
- pečlivě sledujte.
Jde-li o mikrocysty ≥ 3. stupně:
- přerušit nošení (na 1 měsíc)
- zkrátit čas nošení
- přejít na jednodenní čočky
- zvýšit Dk/t čočky.

Prognóza

Po ukončení nošení
- nárůst během prvních 7 dnů
- poté úbytek
Plné uzdravení do 2 měsíců
Při používání silikonhydrogelových čoček se mikrocysty znovu neobjeví.

Diferenciální diagnóza

Zbytky slzného filmu
- pohyb při mrkání
Kuličky mucinu
Vakuoly
- nereverzní optika
Bully
Rosení
- endotelové
Povrch pokrytý důlky
- velmi velký

Edém rohovky

Čirá rohovka a 3 mm široký hranol
Vlevo: endotel
Uprostřed: stroma
Vpravo: epitel
Jediná svislá strie v zadní rohovce
Tři svislé strie v zadní rohovce
Mnoho svislých strií v zadní rohovce
Záhyby v endotelu
Mnoho svislých strií v zadní rohovce
Mnoho záhybů v endotelu
Epitelové bully

Známky

EDÉM EPITELU
Mírné zakalení epitelu v optické části Může se objevit během adaptace na nošení tvrdých čočekr
EDÉM STROMATU
< 2% edém: nezjistitelný; bezpečný
> 5% edém: svislé strie; pozor
> 8% edém: zadní záhyby; nebezpečný
> 15% edém: ztráta průhlednosti rohovky; patologický

Příznaky

EDÉM EPITELU
Asymptomatický
Objevování světelných kruhů kolem zdrojů světla
EDÉM STROMATU
< 10% edém: žádné
> 10% edém: nepohodlí

Patologie

EDÉM EPITELU
Narušení epitelových buněk
Extracelulární edém kolem bazálních epitelových buněk
EDÉM STROMATU
Edém
- zvýšené množství tekutiny
Strie
- oddělená kolagenová vlákna
Záhyby
- fyzické zkroucení

Etiologie

EDÉM EPITELU
Hypotonické slzy jako při slzení
Adaptace na nošení tvrdých čoček
Do epitelu proniká tekutina.
Vytváří se tekutina mezi bazálními epitelovými buňkami.
EDÉM STROMATU
Primárně hypoxie – 50 %
- vytváření laktátu
Ostatní faktory – 50 %:
- hypotonické slzy
- hyperkapnie
- zvýšená teplota
-zvýšená vlhkost
- mechanické faktory

Léčba

EDÉM EPITELU
Změňte režim adaptace na nošení tvrdých čoček.
EDÉM STROMATU
Zmírněte hypoxii
- zvyšte Dk materiálu
- snižte tloušťku čočky
- zvyšte pohyb čočky
- zvyšte zvednutí okraje.
Zmírněte hyperkapnii
- stejné jako u hypoxie.

Prognóza

EDÉM EPITELU
Rychlé uzdravení po skončení hypotonické zátěže, tj. když ustane slzení
EDÉM STROMATU
Akutní edém
- ustoupí za 2-3 hodiny.
Chronický edém
- ustoupí za 7 dní.
Chronický edém způsobuje ztenčení stromatu.

Diferenciální diagnóza

EDÉM EPITELU
Generalizovaná epitelopathie
STROMAL OEDEMA
Strie
- nervová vlákna
- stínové cévky
Záhyby
- pozorované při diabetu
Zamlžení
- jizvy
- edém epitelu

Skvrny na rohovce

Čirá rohovka
Žádné skvrny
Fluorescein v oku
Kobaltově modrý odraz
Lehké bodové skvrny
Mírné zarudnutí spojivky
Více bodových skvrn
Zvýšené zarudnutí
Řídké bodové skvrny po celé rohovce
Rozptýlený odraz
Husté bodové skvrny po celé rohovce
Velmi rozptýlený odraz

Známky

SKVRNY NA ROHOVCE NA 3 a 9 HODINÁCH
Tečkovité nebo difúzní skvrny na limbu v místech 3 a 9 hodin
Trojúhelníkové vzory:
- vrchol mimo středovou oblast rohovky
- ‘báze’ odpovídá okraji čočky
- pozorováno pouze u nositelů tvrdých čoček
DOLNÍ EPITELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE ('SMILE STAIN')
Dolní arkuátní skvrny paralelně k limbu
Bodová forma
HORNÍ EPTIELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE (SEAL)
Horní arkuátní skvrny paralelně k limbu
Léze zasahující celou tloušťku
Označovaná také jako trhliny epitelu

Příznaky

SKVRNY NA ROHOVCE NA 3 a 9 HODINÁCH
Mírné nepohodlí
Suchost
DOLNÍ EPITELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE ('SMILE STAIN')
Mírné nepohodlí
HORNÍ EPTIELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE (SEAL)
Asymptomatické

Patologie

SKVRNY NA ROHOVCE NA 3 a 9 HODINÁCH
Narušení epitelu u limbu
DOLNÍ EPITELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE ('SMILE STAIN')
Narušení epitelu
Poškozené nebo uvolněné buňky
HORNÍ EPTIELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE (SEAL)
Trhliny v celé tloušťce epitelu

Etiologie

SKVRNY NA ROHOVCE NA 3 a 9 HODINÁCH
Tvrdá čočka vytlačuje víčko od povrchu oka.
Nedostatečné zvlhčení povrchu oka přiléhajícího k čočce
DOLNÍ EPITELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE ('SMILE STAIN')
Metabolická
Vysychání
- nedostatečný slzný film po vyjmutí čočky
- přilnavost čočky
- dehydratace čočky
HORNÍ EPTIELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE (SEAL)
Mechanické tření horní rohovky
Tlak horního víčka směrem dovnitř
Přispívající faktory:
- topografie rohovky
- modul pružnosti tvrdé čočky
- střední-periferní design čočky
- povrch čočky

Léčba

SKVRNY NA ROHOVCE NA 3 a 9 HODINÁCH
Změňte design čočky
- snižte tloušťku okraje čočky
- menší průměr čočky.
Poučení o mrkání
DOLNÍ EPITELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE ('SMILE STAIN')
Změňte nasazení čočky
- více pohybu
- tlustší čočka.
Změňte typ čočky
- jiný materiál.
HORNÍ EPTIELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE (SEAL)
Změňte design čočky
- menší střední-periferní zátěž.
Změňte typ čočky
- materiál s nižším modulem pružnosti
- lepší vlastnosti povrchu.

Prognóza

SKVRNY NA ROHOVCE NA 3 a 9 HODINÁCH
Po odstranění čočky
- uzdravení: <24 hodin
Při nošení čoček
- pomalejší uzdravení: 4–5 dnů
DOLNÍ EPITELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE ('SMILE STAIN')
Po odstranění čoček
- rychlé uzdravení: <24 hodin
Při nošení čoček
- pomalejší uzdravení: 4-5 dnů
HORNÍ EPTIELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE (SEAL)
Po odstranění čočky
- uzdravení za 3 dny

Diferenciální diagnóza

SKVRNY NA ROHOVCE NA 3 a 9 HODINÁCH
Vaskularizovaná limbální keratitida
DOLNÍ EPITELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE ('SMILE STAIN')
Skvrna na okraji čočky
Trauma při nasazování a vyjímání čočky
HORNÍ EPTIELIÁLNÍ ARKUÁTNÍ LÉZE (SEAL)
Skvrna na okraji čočky
Trauma při nasazování a vyjímání čočky

Skvrny na spojivce

Čirá rohovka
Hromadění fluoresceinu v některých záhybech
Kobaltově modrý odraz
Zvýšené hromadění fluoresceinu v záhybech
Slabé zbarvení na místě okraje čočky
Větší hromadění fluoresceinu v záhybech
Přerušované zbarvení v místě okraje čočky
Zvýšené zarudnutí spojivky
Rozsáhlé hromadění fluoresceinu v záhybech
Nepřerušované zbarvení v místě okraje čočky
Zarudnutí spojivky
Rozsáhlé hromadění fluoresceinu v záhybech
Silné zbarvení v místě okraje čočky
Zarudnutí spojivky
Zabarvení limbu

Známky

Normální oko: zakřivené linie skvrn ve spojivkovém vaku paralelně k limbu; zabarvení v rýhách
Oko při nošení čoček:
- difúzní skvrna
- spojité skvrny
- skvrna na okraji čočky

Příznaky

Často žádné
Skvrna na 'okraji čočky' může být spojena se 'syndromem těsné čočky'.

Patologie

Normální oko
- fluorescein se hromadí v přirozených záhybech spojivky.
Oko při nošení čočky
- traumatizované nebo uvolněné povrchové epitelové buňky

Etiologie

Skvrna ‘na okraji čočky' způsobená fyzickým poraněním okraje čočky
Difúzní skvrna způsobená jiným fyzickým poraněním
- poranění v důsledku nadměrného pohybu volně padnoucích čoček

Léčba

Skvrna ‘na okraji čočky':
- nasaďte plošší čočku.
Skvrna způsobená poraněním čočkou:
- zlepšete režim péče tak, aby se zmírnila tvorba usazenin
- zvolte lépe padnoucí čočky.

Prognóza

Vynikající
- uzdravení do 2–4 dnů

Diferenciální diagnóza

Fyziologické 'zabarvení v rýhách' v porovnání s patologickým zabarvením

Papilární konjunktivitida

Bledá spojivka
Jasně viditelné cévky
Mírná drsnost tarzálního záhybu
Růžová spojivka
Viditelné cévky
Zvýšená drsnost tarzálního záhybu
Červená spojivka
Cévky méně viditelné
Papily u tarzálního záhybu
Odrazy na některých papilách
Velmi červená spojivka
Cévky sotva viditelné
Velké papily
Jasné papilární odrazy
Jeden proužek hlenu
Velmi silně zarudlá spojivka
Cévky neviditelné
Velmi velké papily
Jasné papilární odrazy
Více proužků hlenu

Známky

Papily na tarzální spojivce
- vzhled ‘dlažebních kostek’
-‘gigantické’ papily nejsou obvyklé
Zarudnutí spojivky
Edém spojivky
Nadměrný pohyb čočky
Potažená kontaktní čočka
Vylučování hlenu

Příznaky

Časné – stupeň 1 a 2
- pociťování přítomnosti čočky
- mírné svědění
- mírně rozmazané vidění
Pozdní – stupeň 3 a 4
- nepohodlí
- intenzivní svědění
- rozmazané vidění
- zkraťte čas nošení.

Patologie

Zesílená spojivka
Deformované epitelové buňky
Změny na pohárkových buňkách
Zánětlivé buňky
- mastocyty
- eozinofily
- bazofily

Etiologie

Usazeniny na čočce
- přední povrch čočky
Mechanické podráždění
Imunitní reakce
Hypoxie pod víčkem
Toxicita roztoků
- thiomersal
Může být spojena s dysfunkcí Meibomských žlázek.

Léčba

Po dobu zánětu přerušte nošení čoček.
Zkraťte čas nošení.
Zlepšete roztoky.
Oční lubrikant
Stabilizátory mastocytů
Nesteroidní protizánětlivé přípravky
Změňte materiál čoček na jiný s odlišným způsobem usazování.
Zvyšte četnost výměny čoček.
Zlepšete oční hygienu.

Prognóza

Papily mohou přetrvávat týdny, měsíce až roky.
Čočky je možno dále nosit.
Léčba podle příznaků.

Diferenciální diagnóza

Folikul
- cévky na vnější straně
Papila
- shluk cévek uprostřed
Obsah aplikace byl sestaven podle knihy: |'CONTACT LENS COMPLICATIONS' |Autor NATHAN EFRON |Ed: Butterworth-Heinemann, 1999

Efronova klasifikační stupnice* je praktická klinická pomůcka očních specialistů.

Na škále od 0 do 4 popisuje závažnost níže uvedených komplikací, které mohou postihnout přední oční segment v důsledku nošení kontaktních čoček.

 • Blefaritida
 • Dysfunkce Meibomovy žlázy
 • Horní limbální keratokonjunktivitida
 • Rohovkové infiltráty
 • Rohovkový vřed
 • Polymegatismus endotelu
 • Endotelové puchýřky
 • Deformace rohovky
 • Zarudnutí spojivek
 • Zarudnutí limbu
 • Rohovková neovaskularizace
 • Epitelové mikrocysty
 • Edém rohovky
 • Skvrny na rohovce
 • Skvrny na spojivce
 • Papilární konjunktivitida

U každého onemocnění je uvedeno pět ilustrací. Na škále tedy zvolte číslo, které odpovídá ilustraci s vizuálně zjištěnými znaky závažnosti nemoci. Potřebujete-li další informace o symptomech, patologii, možnostech léčby atd., klikněte na tlačítko Informace.

* Efronova klasifikační stupnice je určena pouze očním specialistům. Jejím účelem není nahradit odbornou konzultaci s kvalifikovaným očním specialistou.