Hodnocení úspěchu: Význam klíčových ukazatelů výkonnosti

top-key-performance-indicators

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou specifickým a měřitelným ukazatelem výkonnosti každého podniku. Mohou být zdrojem zásadních obchodních poznatků a poukázat na další možnosti úspěšného rozvoje.

Bez provádění analýzy ukazatelů KPI mohou mnohé malé podniky padnout do pasti, kdy budou namísto pochopení základních příčin problému pouze řešit jeho symptomy. Totéž platí pro hodnocení úspěchu. Malé podniky často reagují účelově - snaží se zopakovat pozitivní výsledky a vyhnout se aspektům negativním, aniž by měly jasnou představu o hlavních faktorech, které k těmto výsledkům přispěly.

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

Jestliže si stanovíte ukazatele KPI a budete je průběžně sledovat, snadněji pochopíte, jaké překážky se mohou vašim obchodním cílům postavit do cesty, a porozumíte tomu, jaká potenciální opatření mohou vaši praxi zlepšit. Využitím ukazatelů KPI získáte konkrétní představu o faktorech, které váš podnik ovlivňují. Specifické ukazatele KPI obvykle vytyčují hlavní strany zainteresované na chodu podniku. Při efektivním nakládání s nimi slouží KPI jako kompas ke stanovení strategie pro dosažení určených cílů. Pro oční specialisty je měřitelným ukazatelem, který může v tomto ohledu odhalit nejvíce, zisk na jedno vyšetření.

Zisk na jedno vyšetření

Porovnání výše zisku na jedno vyšetření s celonárodní hodnotou, jako je například současný průměr 306 $ na kompletní vyšetření1, vám může pomoci stanovit, zda byste měli důkladněji prozkoumat faktory a procesy, z nichž tento údaj vychází - například používaný typ brýlových čoček a rámů a kontaktních čoček, výše poplatku za vyšetření nebo prodejní výkonnost zaměstnanců.

Zisk na jednu pracovní hodinu zaměstnanců

Dalším cenným ukazatelem KPI je hrubý zisk na jednu pracovní hodinu zaměstnance, vypočítaný vydělením vašeho hrubého zisku za určité časové období celkovým počtem hodin odpracovaných v téže době zaměstnanci působícími mimo laboratoř. Výsledek vám může nejen ukázat pracovníky podávající nejlepší výkon a efektivitu zaměstnanců při práci s klienty, ale také určit optimální počet zaměstnanců vaší praxe.

Důslednost a aplikace zjištěných informací v praxi

Abyste mohli ukazatele KPI plně uplatnit, používejte je soustavně a důsledně o svých zjištěních informujte zaměstnance. Nezapomeňte také objasnit, jaký dopad mají vaše zjištění na stanovené cíle a strategie. Budete-li však stav věcí zjišťovat jen příležitostně, porozumíte vy nebo vaši zaměstnanci situaci, v níž se vaše praxe nachází, jen velmi málo. A pokud nezapracujete ukazatele KPI do opatření, která je nutno realizovat, uskutečňování těchto opatření pozbude smyslu. Budete-li však tyto ukazatele soustavně aplikovat a integrovat je do své strategie, mohou se stát erudovaným nástrojem, na jehož základě můžete stanovit očekávanou výkonnost, kultivovat transparentnost a zajistit, abyste vy i váš tým pracovali na dosažení společných cílů.

 

1 Management and Business Academy for Eye Care Professionals. Key metrics: assessing optometric practice performance. Practice Advancement Associates, sponsored by Essilor. 2015. K dispozici na: http://ecpu.com/media/wysiwyg/docs/paa_keymetrics_0415.pdf. Datum citace: 5. července 2016.