Aplikace měkkých multifokálních kontaktních čoček

top-multifocal-contact-lenses

Když se mnozí dnes zkušení oční specialisté učili, jak aplikovat měkké multifokální čočky, bylo nutno dodržovat komplikovaný postup aplikace, provádět početné úpravy mohutnosti čoček a zvát si klienty na řadu následných kontrolních vyšetření.

Díky novým výrobním technologiím a designu však většina měkkých multifokálních čoček nové generace vyžaduje pro začátek pouze hodnotu sférického ekvivalentu a hodnoty adice.

Aby byl úspěch při aplikaci tohoto typu čoček maximalizován, vypracovala dr. Roxanna Potterová, dr. Shalu Palová a dr. Mary Jo Stiegemeierová - lektorky působící v rámci programu pro studenty optometrie nazvaného Program vzdělávání pro aplikaci měkkých torických a presbyopických čoček (Soft Toric and Presbyopic Lens Education, STAPLE) - několik zásadních principů:1

Zvolte si vhodné klienty

K potenciálním uživatelům, u nichž je úspěch aplikace měkkých multifokálních kontaktních čoček nejpravděpodobnější, patří tyto kategorie klientů:

  • Klienti, kteří již mají zkušenosti s nošením kontaktních čoček z předchozí doby
  • Vysoce motivovaní klienti, například lidé trpící presbyopií, osoby vykonávající úspěšně několik činností najednou nebo klienti nespokojení s progresivními brýlemi nebo brýlemi na čtení
  • Klienti se středním až závažným stupněm myopie a hyperopie (na rozdíl od emetropie)

Jakmile se cítíte na vyzkoušení multifokálních torických čoček připraveni, můžete je začít aplikovat pacientům s hodnotou astigmatismu >1,00 D.

Obecně platí, že čím je hodnota adice vyšší, tím obtížnější je pro klienty si na kontaktní čočky zvyknout. Totéž samozřejmě platí i pro aplikaci progresivních brýlových čoček.

Korigujte klientova očekávání

Než klientovi jeho první měkké multifokální čočky předepíšete, je důležité, abyste s ním probrali proces jejich aplikace. Nezapomeňte mu vysvětlit, že:

  • úspěšná aplikace čoček si obvykle vyžádá 2 až 3 návštěvy, a to proto, aby byla zraková porucha klienta korigována co nejlépe.
  • obvykle klientům trvá několik týdnů, než si na nové čočky zvyknou - je tedy třeba mít trpělivost.
  • cílem těchto čoček je zajistit klientovi odpovídající vidění pro vykonávání 80 % jeho každodenních činností (tento údaj je konzervativní, avšak pokud slíbíte méně, bude klient vnímat míru úspěchu jako vyšší).
  • u některých uživatelů nelze provést zrakovou korekci výhradně pomocí kontaktních čoček - takoví klienti budou muset příležitostně používat brýle na čtení.

Dbejte na to, aby všichni klienti porozuměli vašemu systému poplatků za aplikaci a zrušení aplikace i pravidlům pro vrácení peněz ještě před zahájením celého procesu.

Optimalizujte proces stanovení refrakce

Přesné stanovení refrakce je základem pro správnou aplikaci. Předložte čočku s nejvyšší přijatelnou plusovou hodnotu pro vidění na dálku a nejnižší přijatelnou plusovou hodnotu pro vidění na blízko. Tím se vyhnete nadměrné akomodaci a výsledné neúměrné mínusové hodnotě refrakce.

Při volbě měkkých multifokálních čoček pro aplikaci nejdříve určete sférický ekvivalent. Do zkušební brýlové obruby vložte čočky s nejvyšší možnou plusovou hodnotou.

Stanovte dominantní oko

Nejefektivnějším způsobem, jak dosáhnout úspěšné aplikace měkkých multifokálních čoček, je hodnocení senzorické, a nikoli směrové, dominance. Použijte ručně drženou čočku o hodnotě +1,50 D nebo +2,00 D a umístěte ji postupně před obě oči (při nejlepší možné korekci). Tak určíte, ve které pozici je rozostření při obou očích otevřených menší. Pomůže vám to také stanovit, zda ke zlepšení vidění na blízko u nedominantního oka (bez kompromitace vidění na dálku) potřebujete čočku s větší plusovou hodnotou nebo vyšší hodnotu adice.

Čočky zkoušejte v reálných podmínkách

Vidění klienta otestujte za odpovídajícího osvětlení s pomocí mobilního telefonu nebo časopisu, nikoli optotypu. Po několika minutách adaptace klienta vyzkoušejte pouze zrakovou ostrost ODS pro vidění na dálku a na blízko. Informujte klienta, že je možné, že po dobu několika týdnů bude v zorném poli pozorovat stíny nebo mírné rozostření.

Vezměte na vědomí, že občas bude nutné přejít k „plánu B“

Někteří klienti jednoduše nejsou schopni nebo ochotni přijmout, že k tomu, aby si na nové kontaktní čočky zvykli, je potřeba nějaký čas. Když situaci s klientem proberete a zjistíte, že měkké multifokální čočky pro něj nefungují, navrhněte mu možné alternativy. Ujistěte ho také, že technologie se rychle vyvíjí a že ho budete pravidelně informovat o nových možnostech, jakmile se objeví.

Vědomí, že máte na mysli jejich prospěch, posílí důvěru vašich klientů a pomůže vám udržet si jejich loajalitu.

 

1. Potter R., Pal S., Stiegemeier M.J., Avoiding the soft multifocal failure. Contact Lens Spectrum. 2016;31:22-25.