Všem svým klientům používajícím kontaktní čočky se snažíte zajistit co nejlepší aplikaci, pohodlí a zrakovou ostrost. My jsme tady, abychom vám v tom pomohli.

Využijte tedy nástroje a kalkulátory pro převod předpisu na kontaktní čočky uvedené níže.* Mají vám pomoci maximalizovat účinnost aplikace, zlepšit péči o klienty a zvýšit efektivitu vaší praxe.

Kalkulátor pro převod předpisu na brýle

Předpis klienta na brýle snadno převedete na odpovídající parametry předpisu na kontaktní čočky. 

Efronova klasifikační stupnice

Standardní klinická pomůcka, používaná k měření 16 chorob předního očního segmentu souvisejících s používáním kontaktních čoček. 

Kalkulátor multifokálních čoček

Tento nástroj vám na základě předpisu vašeho klienta pomůže velmi rychle najít doporučené multifokální čočky CooperVision. 

Kalkulátor torických čoček

Pomůže vám stanovit teoretické hodnoty mohutnosti čoček. Navíc vám doporučíme torické čočky CooperVision se specifickými parametry. 

* Kalkulátory jsou určeny pouze očním specialistům. Jejich účelem není nahradit odbornou aplikaci kontaktních čoček kvalifikovaným očním specialistou.