Nástroje a kalkulátory

Všem svým klientům používajícím kontaktní čočky se snažíte zajistit co nejlepší aplikaci, pohodlí a zrakovou ostrost. My jsme tady, abychom vám v tom pomohli.

Využijte tedy nástroje a kalkulátory pro převod předpisu na kontaktní čočky uvedené níže.* Mají vám pomoci maximalizovat účinnost aplikace, zlepšit péči o klienty a zvýšit efektivitu vaší praxe.

tc-spectacles-icon

Kalkulátor pro převod předpisu na brýle

Předpis klienta na brýle snadno převedete na odpovídající parametry předpisu na kontaktní čočky. 

tc-inspect-icon

Efronova klasifikační stupnice

Standardní klinická pomůcka, používaná k měření 16 chorob předního očního segmentu souvisejících s používáním kontaktních čoček. 

* Kalkulátory jsou určeny pouze očním specialistům. Jejich účelem není nahradit odbornou aplikaci kontaktních čoček kvalifikovaným očním specialistou.