3 zásady efektivní internetové prezence

top-building-online-presence

V posledním desetiletí se způsob, jímž klienti hledají řešení svých zdravotních potíží, dramaticky změnil. Zdrojem odpovědí na otázky týkající se zdraví je nyní nejčastěji internet1; jedna třetina všech spotřebitelů v USA uvádí, že v otázkách informací o zdravotní péči, příznacích onemocnění a lékařích se s důvěrou obrací na sociální média.2

Oční specialisté snažící se o rozšíření své praxe mohou tedy těžit z posunu celého oboru digitálním směrem tak, že zvýší viditelnost a přístupnost svého podniku na internetu. Dobře promyšlená internetová prezence může přispět k rozvoji klientské základny a déletrvajících vztahů se současnými klienty. Při budování internetové prezence je třeba se soustředit na 3 základní aspekty:

1. Informativní webové stránky, na nichž se lze snadno orientovat

Kvalitní webové stránky vaší praxe jsou základem úspěšné internetové prezence. Čím užitečnější a poutavější budou vaše webové stránky pro spotřebitele, tím výše se ve výsledcích vyhledávačů objeví. Na webové stránky je třeba se dívat ze dvou hledisek - z hlediska obsahu, který na nich zveřejňujete, i z hlediska praktických řešení, jež vaše stránky poskytují. Uživatelsky přátelské rozhraní kompatibilní s mobilními zařízeními a s jasně stanovenými kanály pro návštěvníky, kteří se na vás chtějí obrátit nebo si sjednat vyšetření, vám pomůže proměnit vysokou pozici ve výsledcích vyhledávačů na řadu nových klientů. Může také prohloubit vztah s vašimi současnými klienty. Podle studie provedené v roce 2012 si klienti, kteří se na lékaře obracejí on-line, sjednávají průměrně vyšší počet vyšetření.3

2. Budování sítě fanoušků na sociálních sítích prostřednictvím aktivní účasti

Sociální média mohou být vysoce efektivním způsobem zvýšení viditelnosti vaší praxe a oslovování nových potenciálních klientů. Výhody sociálních sítí však mohou plně využít jen ti, kdo nekomunikují pouze s danou platformou, ale i s jejími členy - je naprosto zásadní, aby komunikace probíhala obousměrně. Na Twitteru, Facebooku a síti LinkedIn můžete samozřejmě zveřejňovat užitečné články a nabízet své odborné zkušenosti, měli byste ale také žádat o komentáře na své příspěvky a odpovídat na dotazy. V sázce zde není jen viditelnost - jde také o přístupnost.

Aktivní účast v diskusi vám může pomoci získat pověst cenného zdroje informací v oboru a reprezentanta zájmů kolegů a klientů. Průběžně aktualizujte své kontaktní údaje na všech platformách sociálních médií a ty soustavně napojujte na webové stránky své praxe. Snažte se o dialog. Výsledkem pak bude nejen vyšší pozice ve výsledcích vyhledávačů, ale i větší atraktivita a důvěryhodnost vaší praxe u potenciálních klientů.

3. Žádejte o poskytnutí on-line recenzí a využijte je ve svůj prospěch

Fóra pro zveřejňování on-line recenzí se stala jedním z nejcennějších a nejčastěji užívaných nástrojů, které jsou spotřebitelům hledajícím jisté služby nebo výrobky k dispozici. Hodnocení uvedená na takových stránkách mohou mít na úspěch optometrické praxe výrazný vliv.

  • 80 % spotřebitelů se při posuzování poskytovatele zdravotní péče nejdříve obrací k internetu.2
  • 76 % spotřebitelů při hledání lékaře důvěřuje recenzím na internetu uvedeným.3
  • 61 % spotřebitelů si před výběrem lékaře přečte internetové recenze.4
  • 20 % spotřebitelů využívá internetové recenze k posouzení svého současného lékaře.5

Internetová služba pro vyhledávání poskytovatelů zdravotní péče ZocDoc zjistila, že každý nárůst hodnocení o půl hvězdičky na profilu poskytovatele vedl průměrně ke 37% nárůstu počtu vyšetření.1 Využijte tedy vlivu recenzních platforem a požádejte spokojené klienty, aby na ně zaslali svá hodnocení. Jejich chválu pak vyzdvihněte na svých webových stránkách a v sociálních médiích.

 

 

1 ZocDoc. Marketing for Healthcare Providers. Zveřejněno v únoru 2013. Datum citace 9. srpna 2016

2 Fox S., Rainie L., The Search for Online Medical Help. Pew Research Center. http://www.pewinternet.org/2002/05/22/main-report-the-search-for-online-medical-help/. Zveřejněno v květnu 2002. Datum citace 9. srpna 2016.

3 Anderson M., studie z roku 2013 79% Of Consumers Trust Online Reviews As Much As Personal Recommendations. Search Engine Land.http://searchengineland.com/2013-study-79-of-consumers-trust-online-reviews-as-much-as-personal-recommendations-164565. Zveřejněno v červnu 2013. Datum citace 9. srpna 2016.

4 Reputation Management: How Physicians Can Take Control Of Their Online Reviews. Capson.  Zveřejněno v dubnu 2015. Datum citace 9. srpna 2016.

5 Pennic F., průzkum Yelp Most Popular Site for Online Physician Reviews. http://hitconsultant.net/2014/11/18/yelp-dominates-online-physician-reviews/. Zveřejněno v listopadu 2014. Datum citace 9. srpna 2016.