warm-dots-background

Zdroje klinických informací

Díky hlubokému porozumění výsledkům vývoje lékařské vědy a nejnovějším vědeckým poznatkům v oblasti péče o zrak a korekce zraku si mohou oční specialisté udržet náskok před konkurencí.

Kliničtí specialisté vybavení aktuálními informacemi z oboru mohou klientům nabídnout jedinečné odborné znalosti a zkušenosti i poradenské služby v oblasti péče o zrak a korekčních technik, kterým mohou klienti plně důvěřovat.

Články zde uvedené jsou přehledem některých nejčastěji diskutovaných témat současné péče o zrak.

top-digital-eye-fatigue

Podle studie provedené v roce 2014 společností The Nielsen Company vlastní v současné době každý Američan průměrně 4 digitální zařízení (smartphony, počítačové obrazovky, čtečky elektronických knih, chytré hodinky) a týdně stráví vyhledáváním informací na nich 60 hodin.

top-multifocal-contact-lenses

Aby byl úspěch při aplikaci měkkých multifokálních čoček maximalizován, vypracovaly lektorky působící v rámci programu pro studenty optometrie nazvaného Program vzdělávání pro aplikaci měkkých torických a presbyopických čoček (Soft Toric and Presbyopic Lens Education, STAPLE) několik zásadních principů.

top-myopia-control-youth

Výskyt myopie u mladistvých se na celém světě zvyšuje znepokojujícím tempem. Tuto skutečnost doprovází řada zdravotních rizik a souvisejících nákladů.

top-silicone-hydrogel-versus-hydrogel

Po téměř 20 letech od uvedení na trh se silikon-hydrogelové (SiHy) kontaktní čočky staly převládající volbou očních specialistů.