Maximalizace zisku díky dodávání kontaktních čoček klientům společně s brýlemi

top-contacts-for-spectacle-wearers

Na základě výzkumu, který provedla univerzita London Business School, přinášejí klienti, kteří používají brýle i kontaktní čočky, očním specialistům až o 80 % zisku více než ti, kdo nosí pouze brýle.1 Ukázalo se také, že klienti ve vztahu k určitým situacím, kdy jsou brýle méně než ideální, oceňují radu odborníka o větší vhodnosti kontaktních čoček.

Zpráva výše zmíněné univerzity, nazvaná Vidět věci jasně: Ziskovost kontaktních čoček pro oční specialisty (Seeing Things Clearly: The Profitability of Contact Lenses to Eye Care Practitioners), rovněž odhalila následující skutečnosti:

  • Klienti používající brýle i kontaktní čočky jsou ke svým očním specialistům loajálnější.
  • Minimálně 60 % klientů používajících kontaktní čočky kupuje od svého očního specialisty také brýle.

V současné době chce mít řada aktivních lidí vykonávajících více činností současně možnost volby způsobu korekce zraku; proto mají po ruce vedle brýlí také kontaktní čočky.

Klienti, kteří už dlouhá léta používají brýle spíše ze zvyku a kontaktní čočky nikdy nezkoušeli (nebo je kdysi vyzkoušeli a necítili se v nich dobře), si však nemusí být vědomi pokroku v oblasti technologie, díky němuž jsou moderní kontaktní čočky účinné, pohodlné a velmi dobře „sedí“.

Jak rozhovor o kontaktních čočkách začít

Protože máte ke svým klientům velmi osobní vztah, možná již znáte ty faktory jejich životního stylu, které z nich činí vhodné kandidáty na používání jak kontaktních čoček, tak brýlí.

Abychom napomohli vašim myšlenkovým pochodům (i myšlenkovým pochodům vašeho klienta), nabízíme vám několik otázek, které můžete klientovi položit, pokud chcete zahájit diskusi o nepříliš často zvažovaných výhodách používání kontaktních čoček i brýlí.

  • „Trávíte hodně času řízením?“

Kontaktní čočky se přizpůsobují tvaru oka a rozšiřují tak zorné pole. Absence jakýchkoli překážek v zorném poli vám může pomoci řídit bezpečněji.2

  • „Vaříte rád?“

Řada lidí tvrdí, že při krájení cibule s kontaktními čočkami nevnímá ono nechvalně známé štiplavé aroma tak silně.2

  • „Chcete pro jisté příležitosti vypadat jinak?“

Přechodem od brýlí ke kontaktním čočkám a naopak mohou klienti změnit způsob, jak je vnímají ostatní. Někteří uživatelé preferují nošení brýlí v práci a kontaktní čočky ve volném čase. Jiní volí kontaktní čočky, aby si pozvedli sebevědomí při příležitostech, jako jsou veřejné promluvy nebo setkání po letech.

  • „Zabýváte se ve volném čase fotografováním?“

Dívat se do hledáčku fotoaparátu je mnohem snadnější s kontaktními čočkami než s brýlemi. Eliminujete tak také nebezpečí, že si o hledáček sklo brýlí poškrábete.

  • „Provozujete pravidelně běh nebo jinou sportovní aktivitu?“

Během intenzivní fyzické námahy mohou brýle po zpoceném obličeji klouzat a padat. Kontaktní čočky ale zůstávají tam, kde mají být - ať už uživatel běhá, cvičí jógu nebo provádí jiné namáhavé cvičení.

  • „Používáte vůbec něco jiného než vaše obvyklé brýle?“

Díky kontaktním čočkám se mohou klienti vyhnout nutnosti pořizovat si nákladné ochranné brýle na předpis. Čočky lze navíc nosit i pod 3‑D brýlemi při sledování filmů a pod slunečními brýlemi pořízenými bez předpisu.

Po dlouhodobém - a někdy celoživotním - nošení brýlí často klienta ani nenapadne, aby zvážil potenciální přínos kontaktních čoček. Třeba vás ale překvapí, jak otevření lidé jsou, mají-li možnost vybrat si vhodný prostředek korekce zraku pro každou činnost, kterou provozují.

Nebojte se tedy rozhovor zahájit -možnost volby pro vašeho klienta znamená příležitost pro vás.

 

1 Ritson M., Which patients are more profitable? Contact Lens Spectrum. March 2006;38-42.

2 Výzkum Vision Care. 50 reasons for wearing contact lenses. Webové stránky Vision Care Research. visioncareresearch.com/resources/50-reasons-to-wear-contact-lenses.asp. Datum citace 8. srpna 2016.