Udržení klientů a komunikace s nimi

top-patient-communication-plan

Mnozí klienti mají na vztah ke svému očnímu lékaři velmi zúžený pohled. Když potřebují nový předpis na brýle nebo mají nějaké problémy, sjednají si vyšetření. Na očního specialistu se však s jinými potížemi zpravidla neobracejí.

Klientům asi nejsou výhody většího zájmu o zdraví očí zřejmé. A možná ani neví, jak se v takové věci více angažovat.

To je pro oční specialisty obrovská příležitost. Každá kapitola v knize života totiž klientům přináší nové problémy i obavy týkající se zraku - a očním specialistům také nové příležitosti, jak klientům pomoci. Čím efektivněji se očním specialistům podaří své klienty těmito milníky provést, tím více si jich klienti budou vážit a tím větší loajalitu si vyslouží. Zda se vám podaří podchytit loajalitu klientů v jejich vlastní prospěch i prospěch vaší praxe, závisí na tom, jestli máte připraven účinný plán komunikace pro celý životní cyklus.

Buďte si vědomi životních milníků

Nejlepší plány komunikace začínají u jasného porozumění různým fázím a milníkům životního cyklu klienta. Například u klientů, kteří doposud studují, nebo u těch, kteří tráví dlouhé hodiny v práci před obrazovkou počítače, se mohou projevit příznaky tzv. digitální únavy očí. Klienti starší 40 let mohou bojovat s hrozící presbyopií a osoby nad 60 let jsou vystaveny vyššímu riziku katarakty.

Do přehledu jednotlivých fází životního cyklu zařaďte odpovídající doporučení, služby, postupy a výrobky, jako jsou například kontaktní čočky, jež odstraňují příznaky digitální únavy očí. Tento seznam uzpůsobte tak, aby podtrhl vámi poskytované specializace a služby i silné stránky vaší praxe. Poslouží vám totiž jako plán toho, kdy je třeba začít s klienty diskutovat na nové téma, a připomene vám důležité cíle, až takový rozhovor zahájíte. Na základě seznamu pak můžete sepsat body důležité pro debatu a stanovit, jaký druh marketingových materiálů musíte mít pro každou fázi připraven.

Přizpůsobovat a optimalizovat

Nejúčinnější způsoby realizace dlouhodobého plánu komunikace s klientem mají několik podob. Záleží na vašich cílech, preferencích klienta a zdrojích každé praxe. Jste schopni komunikovat s klienty každý měsíc nebo je pro vaše zaměstnance a rozpočet praxe čtvrtletní kontakt maximem, kterého můžete dosáhnout? Máte klienty, kteří o kontakt s vámi stojí jen tehdy, když nadchází doba jejich vyšetření? Na základě jakého druhu komunikace obvykle sjednáváte vyšší počet vyšetření? Máte klienty používající výhradně brýle, kteří se informovali na možnost nošení kontaktních čoček, ale jejich vyzkoušení odkládají?

Díky využívání systému pro řízení vztahů s klienty, jako je WebSystem3, mohou praxe efektivněji klienty sledovat a přizůsobit jim obsah komunikace a její frekvenci, a tak zvýšit návratnost svých investic. Bez ohledu na to, kde se klient na své cestě životem nachází, můžete vy zaujmout pozici toho, kdo vždy vyřeší jeho zrakové potíže a na něhož se budou přednostně obracet.