Marketing optometrické praxe jako vztah

top-relationship-marketing

Při současném rychlém rozvoji dynamiky trhu je důležité, aby se nezávislí oční specialisté dívali na svou praxi novýma očima a akceptovali, že musí zastávat dvojí roli - roli poskytovatelů péče o zrak i roli majitelů podniku.

Marketing velkých obchodních řetězců i online prodejců v oboru brýlí a kontaktních čoček je stále aktivnější, iniciativnější a agresivnější a konkurenční boj se zintenzivňuje. Současně s tím však od vás jako poskytovatele zdravotní péče spotřebitelé žádají stále efektivnější a dostupnější služby. To tedy znamená, že na své sekundární pozici vlastníka podniku čelíte rostoucímu tlaku získat další klienty a zvýšit zisk na jednoho klienta. V minulosti se oční specialisté vždy zdráhali své výrobky a služby nabízet agresivním způsobem a jejich marketingové úsilí spočívalo tradičně v optimalizaci pro vyhledávače (search engine optimization, SEO) a zdokonalování webových stránek.

V současné době se však prodej výrobků péče o zrak řídí přáními spotřebitelů, kteří jsou neustále a kdekoli online. To je ale zároveň výraznou příležitostí pro oční specialisty přehodnotit obchodní a marketingovou strategii a lépe vyhovět požadavkům svých zákazníků.

Jelikož se vaše obchodní konkurence zaměřuje na digitální marketing, měli byste propagovat své služby stejným způsobem, zároveň ale těžit z toho, co vás od nich odlišuje. Jste odborník na péči o zrak pro určitou komunitu, nikoli pouhý prodejce, jehož hlavním cílem je zisk. Toto je zásadní rozdíl, který byste v marketingu měli využít - a měli byste tak učinit interaktivním způsobem.

Zdůrazněte svou odbornost v oblasti péče o zrak. Využívejte své webové stránky, stránku na Facebooku a klientům pravidelně rozesílané e-maily ke zdůraznění svých znalostí v oblasti péče o zrak.Publikujte své postřehy týkající se témat souvisejících se zdravím, jako je například epidemie myopie, dopad stárnutí na zrak a nebezpečí vystavení očí nadměrné míře UV záření.

Budete-li se spíše než propagací výrobků zabývat otázkami zdraví, můžete posílit loajalitu svých současných klientů a přimět potenciální klienty, aby si uvědomili vaši výjimečnost ve srovnání s vaší konkurencí. Při nákupu brýlí a kontaktních čoček od vás vám budou vaši klienti také mnohem více důvěřovat.

Podporujte dialog. Požádejte čtenáře svých textů, aby na ně reagovali otázkami, aby přeposílali tyto texty svým přátelům a rodinným příslušníkům a ptali se vás i na jiné zrakové obtíže.I když taková „konverzace“ probíhá ve veřejném prostoru Facebookové stránky, posiluje vaše postavení aktivního a empatického spoluúčastníka života klientů, nikoli pouhého prodejce zboží.

Materiály používejte opakovaně a pro nové účely. Efektivní digitální marketing vyžaduje nemalé úsilí. Většinu materiálů, které vypracujete, však lze použít v jiné formě znovu - a tím vlastně vytváříte materiál nový.Text, který jste sepsali pro zpravodaj zasílaný e-mailem, můžete po provedení několika malých úprav transformovat na článek pro webové stránky, příspěvek na Facebook, odkaz pro Twitter nebo dokonce video pro YouTube

Empatický, osobní vztah, který ke svým současným klientům máte - a který, jak doufáte, si vytvoříte i ke klientům novým - je s velkou pravděpodobností hlavním důvodem, proč jste se vůbec rozhodli pracovat ve zdravotnictví. Je to současně vlastnost, která vám může přinést výrazný náskok před obchodní konkurencí.

Marketing, jenž zintenzivňuje váš kontakt s klienty a přináší důkazy o vaší odbornosti, vám pomůže neustále rozšiřovat klientskou základnu.