Řada Avaira Vitality

avaira-family-page

Vlastnosti

  • Přirozená smáčivost
  • Nízký modul pružnosti a vysoký difúzní koeficient uspokojující celou škálu potřeb
  • Vyrobeny ze silikon-hydrogelu, vybaveny UV filtrem*

Rodina produktů

Avaira Jednorázové denní krátkozrakost/ dalekozrakost
Avaira Vitality™ krátkozrakost/ dalekozrakost
Avaira Vitality™ toric Měsíční astigmatismus

Vše co uživatelé očekávají od svých kontaktních čoček.

Dnešní klienti vedou opravdu aktivní život a vyžadují od svých kontaktních čoček skvělé pohodlí během používání, ostré vidění a dlouhodobé zdraví. Nyní mohou mít všechny tyto výhody díky kontaktním čočkám z řady Avaira Vitality™. Kontaktní čočky Avaira Vitality™ přináší dlouhodobé pohodlí při používání, jasné a ostré vidění a zdravotní výhody včetně nejvyšší třídy ochrany před škodlivým UV zářením.*
Nedávná studie porovnávající kontaktní čočky Avaira Vitality™ s předními konkurenčními produkty zjistila, že klienti je preferují v poměru 2:1 z důvodu pohodlí, jasného vidění a menšího pocitu suchosti.**

 

* Upozornění: kontaktní čočky s UV filtrem nejsou plnohodnotnou náhradou UV absorbujících brýlí, jako jsou speciální ochranné brýle s UV filtrem nebo sluneční brýle, protože nekryjí celý povrch oka a jeho okolí. Používejte proto I nadále UV absorbující brýle podle doporučení vašeho očního specialisty.
** Na základě porovnání kritérií celkového pohodlí, kvality vidění a pocitu suchosti. Výsledky prospektivní, dvojitě maskované, randomizované, dvoustranné skřížené studie porovnávající Avaira Vitality™ sférické kontaktní čočky se sférickými kontaktními čočkami AIR OPTIX® AQUA. Oboje kontaktní čočky byly používány 47 subjekty v denim režimu a každé po dobu jednoho měsíce. AIR OPTIX® AQUA je registrovaná obchodní značka společnosti Novartis AG.