Vlastnosti

  • Přirozená smáčivost
  • Nízký modul pružnosti a vysoký difúzní koeficient uspokojující celou škálu potřeb
  • Vyrobeny ze silikon-hydrogelu, vybaveny UV filtrem*

Rodina produktů

Patentovaná technologie Aquaform®

U zrodu přirozeně hydrofilních kontaktních čoček stojí exkluzivní technologie Aquaform společnosti CooperVision. Kontaktní čočky CooperVision Avaira® a torické čočky Avaira jsou v podstatě jedinými dvoutýdenními silikon-hydrogelovými čočkami, které jsou přirozeně smáčivé a pacientům spolehlivě zaručují každodenní pohodlí.
Technologie Aquaform je postavena na delších siloxanových řetězcích; k výrobě výsledných čoček je pak třeba méně silikonu, aby byla zaručena vysoká prostupnost kyslíku. Ve struktuře materiálu čoček se utvářejí oblasti s nábojem, kde dochází ke vzniku hydrogenové vazby s molekulami vody. Voda se tak stává pevnou součástí struktury čočky, čímž se zvyšuje pohodlí při jejich nošení a omezuje usazování nečistot.

* Varování: kontaktní čočky s UV filtrem nejsou plnohodnotnou náhradou brýlí nebo slunečních brýlí absorbujících UV záření, protože nechrání celý povrch oka a okolí. Klienti by měli dále používat brýle absorbující UV záření podle příslušných pokynů.