Silikon-hydrogel

top-silicone-hydrogel-versus-hydrogel

Po téměř 20 letech od uvedení na trh se silikon-hydrogelové (SiHy) kontaktní čočky staly převládající volbou očních specialistů. Tyto čočky prakticky odstranily projevy hypoxie, tak časté u čoček hydrogelových. V roce 2015 byly silikon-hydrogelové čočky předepsány 81 % klientů ve Spojených státech (v neprospěch čoček hydrogelových).1

První silikon-hydrogelové jednorázové denní čočky byly uvedeny na trh v roce 2008. Tento technologický převrat rychle následovaly silikon-hydrogelové jednorázové denní čočky sférické, torické a multifokální.2

Silikon-hydrogelové čočky mají vyšší hodnotu prostupnosti pro kyslík (Dk/t) než čočky hydrogelové, takže jejich uživatelé obvykle netrpí následky omezeného přísunu kyslíku k rohovce. Ten může mimo jiné také způsobit:2

  • Otok rohovky
  • Epitelové mikrocysty
  • Změny refrakční vady a deformaci rohovky
  • Limbální hyperémii
  • Vaskularizaci rohovky

Kromě dobré prostupnosti pro kyslík mohou oční specialisté, kteří chtějí silikon-hydrogelové čočky doporučit klientům momentálně používajícím čočky hydrogelové, zdůraznit také potenciální kosmetické výhody. Během klinických studií zaznamenali oční lékaři u uživatelů hydrogelových čoček ve srovnání s těmi, kdo kontaktní čočky nepoužívají, zvýšenou patrnost zarudlých krevních cév a nižší jasnost rohovky.3,4 Na druhou stranu ale nezjistili žádný pozorovatelný rozdíl mezi uživateli silikon-hydrogelových čoček a osobami, které čočky nenosí.5

Řada očních specialistů se také domnívá, že v důsledku vyššího modulu pružnosti musí být hydrogelové čočky méně pohodlné než čočky silikon-hydrogelové. Literatura zabývající se tímto tématem ale nedospěla k jednoznačnému závěru, protože výsledky studie mohly být výrazně ovlivněny jak designem studie, tak značně odlišnými objemovými vlastnostmi konkrétních čoček. Zatím není známo, do jaké míry modul pružnosti ovlivňuje potenciální rozdíl v pohodlí při nošení hydrogelových a silikon-hydrogelových čoček.6,7

Studie však potvrdily, že když klienti přejdou z hydrogelových na silikon-hydrogelové čočky, subjektivní hodnocení pocitu pohodlí se zlepší. Příčinou této situace však vedle modulu pružnosti nebo na jeho místě mohou být i jiné faktory, například prostupnost pro kyslík či design okraje čočky.6

Silikon-hydrogelové čočky nabízejí vysokou prostupnost pro kyslík, větší pohodlí a řadu kosmetických výhod. Jsou rovněž k dispozici v široké škále hodnot předpisu. Na základě všech těchto skutečností lze tedy silikon-hydrogel na rozdíl od hydrogelu doporučit jako preferovaný standardní materiál kontaktních čoček.2

 

 

1 Morgan P.B., Woods C.A., Tranoudis I.G. et al., International contact lens prescribing in 2015. Contact Lens Spectrum. 2016;31(1):24-29.

2 Fonn D., Sweeney D., The benefits of silicone hydrogel daily disposable lenses. Contact Lens Spectrum. 2015;30:42-45.

3 Sweeney D.F., Gauthier C., Terry R., The effects of long-term contact lens wear on the anterior eye. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1992;33(S):1293.

4 Morgan P.B., Chamberlain P., Moody K., Maldonado-Codina C., Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2013;36(3):118-125.

5 Covey M., Sweeney D.F., Terry R., Sankaridurg P.R., Holden B.A., Hypoxic effects on the anterior eye of high-Dk soft contact lens wearers are negligible. Optom Vis Sci. 2001;78(2):95-99.

6 Jones L., Brennan N.A., González-Méijome J. et al., The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: report of the contact lens materials, design, and care subcommittee. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(11):TFOS37-TFOS70.


7 Guillon M., Are silicone hydrogel contact lenses more comfortable than hydrogel contact lenses? Eye Contact Lens. 2013;39(1):86-92.