Pomoc začínajícím uživatelům kontaktních čoček a její vliv na míru udržení klientů

nw-microsite-screen

Těch několik prvních týdnů je v životě začínajících uživatelů kontaktních čoček zásadních. Nejen že si jejich oči musí zvyknout na nové čočky, do jejichž aplikace jste investovali mnoho času a úsilí, navíc se tito klienti musí přizpůsobit novému režimu, jehož součástí je nasazování a vyjímání čoček, jejich čištění a další péče o ně.

Pravděpodobně velmi často slýcháte, že hlavním důvodem toho, proč klienti od nošení čoček upouští, je nepohodlí. Mnohé zdroje nepohodlí mají své kořeny v nesprávné manipulaci s čočkami a nedostatečném čištění nebo nesoustavném dodržování vašich doporučení týkajících se režimu nošení.

Proto jsme také na našich stránkách určených klientům zveřejnili materiály, které jim pomohou na čočky si zvyknout a přejít na zdravý a soustavný režim péče o ně. Odkažte své klienty na stránky Pomoc pro začínající uživatele kontaktních čoček, kde najdou jasné a snadné tipy pro první nasazení čoček, správné čištění a péči o ně i na to, čeho je třeba se v prvních dnech jejich nošení vyvarovat. Klienti zde rovněž najdou ilustrované podrobné průvodce a video.

Pokaždé, když klientovi předepíšete kontaktní čočky poprvé, si také můžete materiál s odkazem na stránku Pomoc pro začínající uživatele kontaktních čoček stáhnout a klientovi jej předat. Informace si klient může připevnit na zrcadlo v koupelně nebo chladničku a mít je tak stále na očích, až si bude osvojovat již zmíněný režim péče. Tento materiál je součástí naší snahy pomáhat vám zajišťovat vašim klientům tu nejlepší možnou péči.