Zvládání myopie u mladistvých

top-myopia-control-youth

Globální epidemie

Výskyt myopie u mladistvých se na celém světě zvyšuje znepokojujícím tempem. Tuto skutečnost doprovází řada zdravotních rizik a souvisejících nákladů.

Ve Spojených státech se výskyt myopie v průběhu 30 let zdvojnásobil.1 Studie provedená ve Velké Británii zjistila, že myopií trpí téměř 50 % vysokoškolských studentů.2 Výzkum realizovaný na Tchaj-wanu naznačuje, že v posledních 50 letech tam došlo k téměř 65% nárůstu výskytu myopie.3 Očekává se, že celosvětově vzroste míra výskytu myopie ze 2 miliard v roce 2010 na 5 miliard v roce 2050.4

Daň, kterou si myopie vybírá

 Stále častější výskyt myopie má závažný dopad jak na individuální, tak i celospolečenské náklady. Ve srovnání s emetropy existuje u klientů s myopickou hodnotou pouhé 1 D zvýšené celoživotní riziko glaukomu, zadní subkapsulární katarakty, odchlípnutí sítnice a makulární degenerace. Klienti, u nichž se myopie zhorší na rozmezí hodnot 5 - 6 D, jsou vystaveni 40krát vyššímu nebezpečí poškození makuly.5

Možnosti prevence a korekce

Oční specialisté zaujímají jedinečnou pozici, v níž mohou při prevenci a zvládání epidemie myopie pomáhat.

  • Změna přístupu

Pravděpodobnost, že se u dítěte myopie rozvine, se sníží o přibližně 30 %, pokud dítě stráví venku více než 14 hodin týdně za denního světla.6Rodičům je nutné zdůraznit, aby se v rámci prevence snažili děti zapojovat do činností probíhajících venku.

  • Léčba farmaceutiky

Bylo prokázáno, že atropin (zatím není obchodně dostupný ve všech zemích) výrazně omezuje progresi myopie, je-li podáván v koncentraci 0,01 %. Přípravek má však značné množství nežádoucích účinků, což jej činí klinicky nepopulárním.7

  • Brýlové čočky

Ve vztahu ke zvládání myopie naznačuje řada důkazů, že u klientů s progresivní myopií trpících ezoforií a zpožděnou akomodací >1 D mohou brýle s bifokálními nebo progresivními čočkami snížit progresi myopie o 38–47 %.Děti, které nosí brýle, se však kvůli tomu mohou stát terčem šikany právě v období, kdy je jejich hlavním cílem nevyčnívat z kolektivu.89

  • Kontaktní čočky

V současné době je předmětem výzkumu několik slibných metod kontroly myopie pomocí kontaktních čoček. Jednou z těchto metod je využití ortokeratologických (ortho-k) čoček. Metaanalýza výzkumu totiž prokázala, že tyto čočky mohou u osob s progresivní myopií zpomalit prodlužování osy oka v průměru o 45 %.10

Také u měkkých multifokálních čoček se ukázalo, že rozvoj myopie výrazně zpomalují.11 Jinou možností, doposud však ne široce komerčně dostupnou, jsou měkké jednorázové denní čočky s dvouzónovým koncentrickým designem. Díky nim se prodlužování osy oka během dvou 10měsíčních období zpomalilo o 50 %.12

Používání kontaktních čoček pediatrickými klienty může samozřejmě samo o sobě představovat problém. Než čočky takovým klientům předepíšete, je nutno důkladně posoudit schopnost každého mladistvého dodržovat příslušné hygienické zásady a doporučení optika.

Neustálé zlepšování těchto i jiných metod vycházejících z použití kontaktních čoček pro korekci myopie je však více než povzbudivé. Je pravděpodobné, že tyto postupy budou mít výrazný vliv na každodenní praxi současně s tím, jak se snaha o zvládání zrychleného růstu výskytu myopie na celém světě zintenzivňuje.

 

1 Vitale S., Sperduto R.D., Ferris F.L. 3rd., Increased prevalence of myopia in the United States between 1971-1972 and 1999-2004. Arch Ophthalmol. 2009;127(12):1632-1639.

2 Logan N.S., Davies L.N., Mallen E.A., Gilmartin B., Ametropia and ocular biometry in a U.K. university student population. Optom Vis Sci. 2005;82(4):261-266.

3 Guo Y.H., Lin H.Y., Lin L.L., Cheng C.Y., Self-reported myopia in Taiwan: Tchaj-wanský průzkum aspektů zdraví národa založený na pohovorech z roku 2005. Eye (Lond). 2012;26(5):684-689.

4 Flitcroft D.I., The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660.

5 Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A. et al., Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042.

6 Rose K.A., Morgan I.G., Ip J. et al., Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology. 2008;115(8):1279-1285.

7 Chia A., Lu Q.S., Tan D., Five-year clinical trial on atropine for the treatment of myopia 2: myopia control with atropine 0.01% eyedrops. Ophthalmology. 2016;123(2):391-399.

8 Yang Z., Lan W., Ge J. et al., The effectiveness of progressive addition lenses on the progression of myopia in Chinese children. Ophthal Physiol Opt. 2009;29:41-48.

9 Horwood J., Waylen A., Herrick D. et al., Common visual defects and peer victimization in children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46:1177-1181.

10 Walline J.J., Greiner K.L., McVey M.E., Jones-Jordan L.A., Multifocal contact lens myopia control. Optom Vis Sci. 2013;90(11):1207-1214.

11 Sun Y., Xu F., Zhang T. et al., Orthokeratology to control myopia progression: a meta-analysis. PLoS One. 2015;10(4):e0124535.

12 Anstice N.S., Phillips J.R., Effect of dual-focus soft contact lens wear on axial myopia progression in children. Ophthalmology. 2011;118(6):1152-1161.