Digitální únava očí

top-digital-eye-fatigue

Podle studie provedené v roce 2014 společností The Nielsen Company vlastní v současné době každý Američan průměrně 4 digitální zařízení (smartphony, počítačové obrazovky, čtečky elektronických knih, chytré hodinky) a týdně stráví vyhledáváním informací na nich 60 hodin.

Dlouhodobé, každodenní užívání těchto přístrojů může vyvolat digitální únavu očí - zrakové obtíže a poruchy, které se objevují po 2 nebo více hodinách používání digitálních zařízení. Nejčastějšími a nejvíce obtěžujícími symptomy digitální únavy očí jsou únava a pocit suchých očí.1

Příznaky této poruchy hlásí ve Spojených státech téměř 70 % dospělých.2 Nejvíce zasaženi jsou mladí lidé mezi 20. a 30. rokem věku; symptomy únavy očí uvádí 73 % z nich.3

Únava a pocit suchých očí

I když svou roli samozřejmě hraje počet hodin, které člověk používáním digitálního zařízení tráví (30 % amerických dospělých stráví prací s digitálními zařízeními více než 9 hodin denně3), typ obrazovky a přechod z jednoho zařízení na druhé může být pro mnohé uživatele také problémem. Odlesky nebo zář mohou být například příčinou toho, že uživatel mhouří oči nebo je poněkud přivírá, aby omezil nepříjemné pocity na minimum.

Právě zář, odlesky a změny světelnosti obrazovky vyvolávají potíže s mrkáním, které ve svém důsledku přispívají k nestabilitě slzného filmu a suchým očím. Bylo prokázáno, že vysoká míra využívání počítačových monitorů vede ke snížené četnosti mrkání, narušuje rovnoměrnou distribuci slz a zvyšuje tak citlivost rohovky.4

Důležitý však není jen počet mrknutí. Stabilitu slzného filmu ovlivňuje také skutečnost, zda bylo mrknutí provedeno kompletně. Mrkání nedotažené do konce nejen že nepokryje dostatečně povrch oka slzným filmem, může rovněž snížit zrakovou ostrost a způsobit rozostřené vidění.4

U uživatelů kontaktních čoček se takový pocit sucha dostavuje častěji a silněji než u osob, které nosí brýle.3 Až 85 % uživatelů kontaktních čoček, kteří pracují s digitálními zařízeními, zaznamenává alespoň jeden symptom související s pocitem suchých očí (ve srovnání se 71 % osob, které čočky nenosí).2

A jelikož 90 % klientů se se svými zrakovými problémy vyplývajícími z používání digitálních zařízení očním specialistům nesvěřuje, mnoho z nich se může domnívat, že tento problém je neřešitelný. A to je vhodná doba k zahájení rozhovoru na toto téma. Klientům můžete položit některé z následujících důležitých otázek souvisejících se životním stylem:

  • Jaký typ digitálního zařízení (smartphone, tablet, laptop atd.) používáte?
  • Kolik hodin denně strávíte na tomto zařízení?
  • Jak jsou na tom vaše oči po dlouhodobém sledování digitálních zařízení nebo po náročném dni stráveném používáním těchto zařízení?

Někteří oční specialisté řeší digitální únavu očí tak, že klientům navrhují jisté změny chování - mrkat častěji, v častých pravidelných intervalech odhlížet z obrazovky na vzdálené předměty (tzv. pravidlo 20/20/20), zvýšit velikost textu na obrazovce nebo upravit vzdálenost monitoru od očí. Zdá se však, že tyto rady mají jen omezený účinek, neboť v mnoha situacích jsou potenciálně nepraktické nebo na ně klient zapomene.

Někteří oční specialisté doporučují určité specifické výrobky, ty ale také bývají pouze částečným řešením. K těmto výrobkům patří filtry pro monitory, počítačové brýle nebo kontaktní čočky, které mohou řešit symptomy suchých očí. U uživatelů kontaktních čoček může být digitální únava očí známkou toho, že je nutné změnit materiál používaných čoček, jejich optický design anebo roztok pro kontaktní čočky. Nejvhodnější řešení situace by mělo vždy vyplynout z důkladného rozhovoru s klientem.

 

1 Meyer D., Huenink S., Rickert P., Kollbaum P., Chamberlain P., Symptoms associated with eye fatigue in soft contact lens wearers. Studie publikovaná na výročním setkání Americké optometrické akademie; říjen 2015; New Orleans, LA, USA.

 2 Hall L., Coles-Brennan C., Digital eye strain: more screen time = more digital eye strain. Contact Lens Spectrum. 2015;30:38-40.

 3 Keeping up with ocular fatigue in the digital era [Clinical Education]. Contact Lens Spectrum. 2016;31:3-10.

 4 Portello J.K., Rosenfield M., Chu C.A., Blink rate, incomplete blinks and computer vision syndrome. Optom Vis Sci. 2013;90(5):482-487.