practice-building-background

Budování optometrické praxe

Cílem společnosti CooperVision je podporovat oční specialisty a pomáhat jim budovat a rozvíjet jejich praxi.

Témata publikovaná na těchto stránkách - od využívání příležitostí, které přináší digitální marketing, až po neustálou motivaci a podporu iniciativy personálu praxe - vám pomohou zdokonalit vaše obchodní schopnosti i budovat vaši praxi a současně poskytovat kvalitní péči vašim klientům.

Pravděpodobně velmi často slýcháte, že hlavním důvodem toho, proč klienti od nošení čoček upouští, je nepohodlí. Proto jsme také na našich stránkách určených klientům zveřejnili materiály, které jim pomohou na čočky si zvyknout a přejít na zdravý a soustavný režim péče o ně.

top-key-performance-indicators

Klíčové ukazatele výkonnosti (KIP) jsou specifickým a měřitelným ukazatelem výkonnosti každého podniku. Mohou být zdrojem zásadních obchodních poznatků a poukázat na další možnosti úspěšného rozvoje.

top-contacts-for-spectacle-wearers

Na základě výzkumu, který provedla univerzita London Business School, přinášejí klienti, kteří používají brýle i kontaktní čočky, očním specialistům až o 80 % zisku více než ti, kdo nosí pouze brýle.

top-patient-engagement-automation

Spotřebitelé mají na trhu zdravotních služeb v nynější době k dispozici mnohem více možností než kdykoli předtím. V důsledku toho je pro oční specialisty jedním z nejobtížnějších úkolů zajistit, aby jejich současní klienti neodešli k jiné praxi.

top-building-online-presence

V posledním desetiletí se způsob, jímž klienti hledají řešení svých zdravotních potíží, dramaticky změnil. Zdrojem odpovědí na otázky týkající se zdraví je nyní nejčastěji internet1; jedna třetina všech spotřebitelů v USA uvádí, že v otázkách informací o zdravotní péči, příznacích onemocnění a lékařích se s důvěrou obrací na sociální média.2

top-relationship-marketing

Při současném rychlém rozvoji dynamiky trhu je důležité, aby se nezávislí oční specialisté dívali na svou praxi novýma očima a akceptovali, že musí zastávat dvojí roli - roli poskytovatelů péče o zrak i roli majitelů podniku.

top-patient-communication-plan

Každá kapitola v knize života totiž klientům přináší nové problémy i obavy týkající se zraku - a očním specialistům také nové příležitosti, jak klientům pomoci. Čím efektivněji se očním specialistům podaří své klienty těmito milníky provést, tím více si jich klienti budou vážit a tím větší loajalitu si vyslouží.