Užitečné informace týkající se COVID-19 a používání kontaktních čoček

covid-19-practitioner-banner-v2

CooperVision pečlivě sleduje výskyt ohnisek nového koronaviru, který se začal šířit v roce 2019 (COVID-19). Naší prioritou je bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků (nositelů kontaktních čoček i očních specialistů), partnerů a veřejnosti.

V současné době neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že v důsledku používání kontaktních čoček hrozí zvýšené riziko infekce nebo nakažení koronaviry. Nezapomeňte své zákazníky motivovat k dodržování přísných hygienických opatření, jako je důkladné mytí rukou a optimální postupy nošení kontaktních čoček a péče o ně. Patří mezi ně důsledná výměna čoček podle doporučeného plánu, hygiena pouzdra pro opakovaně použitelné čočky a nepoužívání kontaktních čoček, pokud se jejich nositel necítí zdráv (zejména pokud má příznaky nachlazení nebo chřipky).

Upozorněte také své zákazníky, aby se nedotýkali očí, zejména ve vysoce rizikových prostředích.

Jako váš partner se chceme ujistit, že máte příslušné informace, které potřebujete pro zvládnutí své praxe v této náročné době. Níže naleznete další zdroje informací týkající se COVID-19 a používání kontaktních čoček.

 

Nejuznávanější odborníci na kontaktní čočky rozptylují dezinformace týkající se ochrany před koronavirem  (COVID-19) pro nositele kontaktních čoček
https://core.uwaterloo.ca/news/top-contact-lens-experts-dispel-misinformation-regarding-coronavirus-covid-19-protections-for-contact-lens-wearers

 

Pokyny BCLA: Používání kontaktních čoček a koronavirus (COVID-19)
https://bcla.org.uk/Public/Consumer/COVID-19--Coronavirus--Contact-Lens-Care-Guidance/Public/Consumer/Contact-Lens-Wear-and-Coronavirus-guidance.aspx

 

CORE radí nositelům kontaktních čoček v bezpečném používání uprostřed obav z COVID-19, zdůrazňujte správnou hygienu rukou
https://www.prnewswire.com/news-releases/core-advises-contact-lens-wearers-on-safe-use-amidst-covid-19-concerns-reinforces-proper-hand-hygiene-301021849.html

 

WHO: Otázky a odpovědi týkající se koronaviru (COVID-19)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC): Shrnutí situace o COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

Další blog