Technologie PC

Jednou z nejčastějších stížností uživatelů kontaktních čoček je pocit sucha a nepohodlí zvyšující se v průběhu dne.1

Díky technologii PC TechnologyTM však čočky obsahují fosforylcholin (PC), vysoce hydrofilní látku přirozeně se vyskytující v buňkách oka a celém těle. Ta silně váže vodu na povrch čočky - i do její struktury - a snižuje tak rychlou evaporaci, která může způsobovat vysychání oka.2

Výsledkem je vysoce biokompatibilní čočka, imitující látky nacházející se v buňkách lidského oka.

pc-molecule

Jak to funguje

U technologie PC TechnologyTM se nejedná o žádné aditivum, krycí vrstvu ani povrchovou úpravu. Namísto toho následuje tento postup příkladu přírody a využívá nejnovější poznatky molekulární vědy. Napodobuje totiž chování látek, které se přirozeně vyskytují na povrchu každé buňky, včetně buněk lidského oka. Díky tomu jednorázové kontaktní čočky CooperVision® Proclear® 1 day v podstatě přitahují molekuly vody a tím udržují oko hydratované.

pc-technology

Když se molekuly fosforylcholinu váží na molekuly vody v lidských slzách, vytvářejí přitom kolem čočky jakýsi vodní „štít“. Technologie PC Technology™ tedy:

  • Snižuje nebezpečí dehydratace a přispívá k průchodu kyslíku čočkou.
  • Povrch čočky je díky ní více rezistentní vůči usazování depozitů, což snižuje riziko podráždění při nošení.
  • Zaručuje přirozenou smáčivost a omezuje usazování lipidů a proteinů na čočce během dne.

Čočky vyrobené pomocí technologie PC TechnologyTM si uchovávají až 97 % původního obsahu vody, dokonce i po 12 hodinách nošení. Zaručují tak vašim klientům skutečné celodenní pohodlí.4

 

1 Dumbleton K., Caffery B., Dogru M. a kol., The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: Zpráva epidemiologického podvýboru. Investigative Opthalmology & Visual Science Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(11). doi:10.1167/iovs.13-13125.

2 Hall B., Jones S., Young G., Coleman S., The on-eye dehydration of Proclear Compatibles lenses. CLAO J. 1999;25(4):233-237.

3 Hall B., Jones S., Clinical performance of a monthly lens and patient comfort. Contact Lens Spectrum. December 2000.

4 Prospektivní, jednocentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná jednodenní studie celodenního nošení na kontralaterálním oku bez vydání čoček subjektům k dlouhodobému používání. 21 subjektů. Pro stanovení obsahu vody v čočce a míry dehydratace během 12 hodin nošení čoček byla použita gravimetrická metoda.