Chemická struktura materiálu Smart Silicone™

Materiál Smart Silicone™ má unikátní chemickou strukturu a společnost CooperVision jej používá výlučně pro výrobu jednorázových denních kontaktních čoček MyDay.® Díky němu při doporučování jednorázových čoček již nemusíte volit mezi prodyšností a pohodlím.

 

Jak to funguje

Chemická struktura materiálu Smart Silicone™ spočívá v síti silikonových kanálků, které jsou při transportu kyslíku čočkou podstatně účinnější než jiné materiály. Pro zajištění optimální prostupnosti pro kyslík je tedy zapotřebí méně surového silikonu. To uvolňuje prostor pro větší množství hydrofilního materiálu, a výsledkem je pak čočka, kombinující ty nejlepší vlastnosti ze světa hydrogelu a silikon-hydrogelu.

myday-lens-with-smart-silicone-chemistry

Čočky MyDay® s materiálem Smart Silicone™ v chemické struktuře
Dk/t = 100

traditional-1-day-silicone-hydrogel-lens

Tradiční jednorázové denní silikon-hydrogelové čočky
Dk/t =100

Díky chemické struktuře materiálu Smart Silicone™ je kyslík čočkou přepravován tak účinně, že k výrobě čočky je potřeba méně surového silikonu (pouze 4,4 % obsahu). Zbývá tak více místa pro hydrofilní materiál.

 

Kanálky pro transport kyslíku v chemické struktuře materiálu Smart Silicone™ jsou tvořeny dlouhými řetězci silikonových molekul a vysoce kompatibilním hydrofilním materiálem. Díky tomu jsou tyto mikroskopické kanálky velmi malé - menší než vlnová délka světla - a rovnoměrně v čočce rozložené. V důsledku toho se molekuly kyslíku pohybují čočkou nesmírně efektivně a nepotřebují k tomu tak vysoký celkový obsah silikonu.

smart-silicone-technology

Jedinečné charakteristiky chemické struktury materiálu Smart Silicone

Vlastnosti čočky

Výhody, které chemická struktura materiálu Smart Silicone™ přináší klientům

Dlouhý silikonový řetězec

Až 4krát vyšší prostupnost pro kyslík než u hydrogelových denních kontaktních čoček

Zajištění 100 % dodávky kyslíku k rohovce1, což vede k bělejším a jasným2 očím

Hydrofilní povaha

Optimální obsah vody, přirozená smáčivost a vynikající kompatibilita s jinými hydrofilními materiály

Přirozená smáčivost bez nutnosti aplikace krycí vrstvy nebo povrchové úpravy, zaručující bezkonkurenční pohodlí

Nižší obsah silikonu

Nižší modul pružnosti, flexibilnější čočka

Je podstatou naší nejměkčí jednorázové denní silikon-hydrogelové čočky3 -MyDay®

 

1 Brennan N.A., Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear, Optom Vis Sci 2005

2 Vysoká prostupnost pro kyslík napomáhá udržení jasných a bělejších očí

3 Srovnání provedeno v rámci jednorázových silikon-hydrogelových kontaktních čoček CooperVision 1 day. Nepublikované údaje.